Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (1 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Linhartova 51 1000 Ljubljana

Tel: 01 47 58 100

Fax: 01 43 72 070

Spletna stran: http://www.ir-rs.si

Kratek opis:

Inštitut je v 50. letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami, raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva. Če okarakteriziramo je inštitut organizacija, ki se v jasnem vremenu pelje na izlet in pred seboj ne vidi večjih ovir, odloči pa se, da je čas za usmeritev, ki bo inštitut popeljala med vodilne institucije na področju rehabilitacije v Evropi in svetu.


Poslanstvo in vizija

Vsaka organizacije je ustanovljena z namenom (poslanstvo) in ima želje po tem, kam se želi razviti v prihodnosti (vizija). In ker smo za delovanje vsake organizacije ključni dejavnik ljudje oziroma zaposleni na inštitutu, je potrebno določiti smernice za vedenje (vrednote), po katerih se bodo oblikovali in razvijali odnosi z vsemi v internem in eksternem okolju Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Rezultat našega dela se je pokazal v jasnih definicijah, ki sledijo.

Poslanstvo inštituta

Izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz.  rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.

Vizija inštituta

Ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na področju celostne rehabilitacije.

institut-za-rehabilitacijo-4.JPG

Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (1 glasov, povprečje: 3.00 od 5)
Loading...

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
Telefon: + 386 1 2441 400
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Oddelek za medicinsko mikrobiologijo z referenčnimi laboratoriji
Vodja oddelka
Telefon: 01 520 57 92
Fax: 01 520 57 04

Naslov: Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana

Laboratorij za bakteriologijo
Telefon: 01 520 57 92

Laboratorij za enteropatogene bakterije
Telefon: 01 520 57 07

Laboratorij za imunologijo in molekularno diagnostiko
Telefon: 01 520 57 92

Laboratorij za virologijo
Bohoričeva 15, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 434 26 10
Fax : 01 434 26 12

Spletna stran: http://www.ivz.si

ivz-rs-2.JPG

Oglej si več… »
november 10th, 2007Onkološki Inštitut


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Onkološki Inštitut Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefonske številke: 

Vratar – stavba C     01 5879 103
Vratar – stavba D, E, H     01 5879 105

Ambulante in naročanje
Specialistične ambulante – triaža in naročanje     01 5879 163

Center za bolezni dojk     01 5879 807

Lekarna     01 5879 558

Medico – socialna služba     01 5879 798

Register raka RS     01 5879 381

Strokovna knjižnica OI     01 5879 373

Ambulanta za klinično prehrano     01 5879 212

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje     01 5879 649

Finančna služba     01 5879 377

Kadrovska služba     01 5879 135

Služba javnih naročil     01 5879 127

Tehnično vzdrževalna služba     01 5879 130

Spletna stran:   http://www.onko-i.si

Kratek opis:
Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije za celotno Slovenijo.
Nameni in cilji:
Kot osrednja nacionalna ustanova usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni na področjih preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, raziskovanja in izobraževanja.

Aktivnosti in dejavnosti:
Multidisciplinarni pristop k zdravljenju in timsko delo, uspehi v strokovnem in znanstveno-raziskovalnem delu, dobro sodelovanje z domačimi zdravstvenimi ustanovami in aktivno vključevanje v mrežo slovenskih zdravstvenih služb kot tudi sodelovanje s podobnimi ustanovami v Evropi in po svetu dajejo inštitutu dobre temelje za nadaljnji razvoj.

Slike:

onkoloski-institut.jpgonkoloski-institut-2.jpgonkoloski-institut-3.jpgonkoloski-institut-4.jpg Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (1 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Zaloška 4 1000 Ljubljana

Tel: 01 543 74 00

Fax: 01 543 74 01

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/imi

Kratek opis:

Za potrebe Medicinske fakultete so iz njega izoblikovali Mikrobiološki inštitut. Na Inštitutu so od vsega začetka izvajali tri poglavitne dejavnosti: pedagoško, znanstveno raziskovalno in strokovno zdravstveno. Takšna ureditev je bila uspešna in tako je danes Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo najštevilčnejši inštitut Medicinske fakultete v Ljubljani.

Na Inštitutu je zaposlenih 92 delavcev, od tega 25 z visokošolsko izobrazbo (16 jih ima doktorat znanosti). Organizacijske enote Inštituta so oddelki in laboratoriji. Oddelek za bakteriologijo ima 11 laboratorijev, Oddelek za virologijo 5, Oddelek za imunologijo 4 in Oddelek za parazitologijo 1 laboratorij.
Inštitut sestavljajo še Splošni oddelek, Ekonomska služba, Pomivalnica in Sterilizacija.
Lokacijsko je Inštitut razdeljen v matični del, ki je na Zaloški 4 in imunološko enoto, ki je na Korytkovi 2, v novi stavbi Medicinske fakultete v Ljubljani.

mikrobioloski-institut.jpgmikrobioloski-institut-1.jpgmikrobioloski-institut-2.jpg Oglej si več… »

(c) 2008 - 2017