marec 19th, 2015Negovalna bolnišnicaNaslov: Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 90 00

Spletna stran: www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/negovalna_bolnisnica

Kratka predstavitev:

Negovalna bolnišnica je urejena po standardih, zahtevanih za negovalne oddelke. Opremljena je s sodobnimi bolniškimi posteljami ter pripomočki za fizioterapijo, rehabilitacijo in delovno terapijo.Negovalna bolnišnica je namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja iz oddelkov UKC v smislu dodatne rehabilitacije in zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oz. v okolje doma starostnikov (DSO).

O primernosti napotitve vedno odloča zdravniški tim, nikakor pa ne bolnik sam ali njegovi svojci. V spodnjem dokumentu si lahko preberete več o kriterijih za sprejem bolnika v negovalni oddelek.

Svoje bližnje lahko obiskujete vsak dan med 12:00 in 18:00 v pritličju stare stavbe Pediatrične klinike (Vrazov trg 1). Ob sobotah, nedeljah in praznikih je obiskovanje možno med 13:00 in 18:00. Istočasno sta lahko na obisku pri posameznem pacientu samo dve osebi. Za morebitne dodatne informacije pokličite na številko 01 522 90 14 in 01 522 90 08.

SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG


Naslov: UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

Tel: (02) 32 11 000

Fax: (05) 33 12 393

Spletna stran: Univerzitetni klinični center Maribor http://www.ukc-mb.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Maribor je bila ustanovljena 1. decembra 1799 in se je v dvestoletni zgodovini razvila v visoko strokovno ustanovo, ki zagotavlja zdravstveno varstvo na sekundarni in terciarni ravni za občanke in občane Maribora in dvanajstih mariborskih občin pa tudi za širše območje severovzhodne Slovenije.

Univerziteni klinični center Maribor je organiziran kot zdravstveni zavod na sekundarni ravni (splošna bolnišnica) s kliničnimi oddelki na terciarni ravni in ima naziv učna bolnišnica.

V bolnišnici je več kot 2400 zaposlenih, od tega približno 370 zdravnikov specialistov različnih strok, specializantov in sekundarijev, okrog 500 diplomiranih in višjih medicinskih sester, fizioterapevtov, višjih radioloških tehnikov, delovnih terapevtov, laboratorijskih inženirjev, več kot 800 srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, laboratorijskih in farmacevtskih tehnikov in drugih poklicev v zdravstvu, med zaposlenimi so tudi nezdravstveni delavci z visoko, višjo, srednjo in tudi nižjo izobrazbo za preprostejša dela.

Na 1316 bolniških posteljah ležijo bolniki povprečno 6,9 dni, na leto odpustijo nekaj več kot 55.000 bolnikov, več kot 10.000 se jih zdravi v enodnevni bolnišnici. Delo na posameznih oddelkih je zelo intenzivno, kar dokazuje čedalje krajša ležalna doba; kjer je le mogoče, opravljajo delo v okviru dnevnih in enodnevnih bolnišnic ter v specialistični ambulantni službi, kjer na leto opravijo več kot 340.000 pregledov.

Veliko načrtov je še pred nami, vsa naša prizadevanja pa so usmerjena k tistim, zaradi katerih smo tukaj: k našim bolnikom in varovancem.

Oglej si več… »


Telefonska centrala UKC
Tel: (01) 522 50 50
Faks: (01) 522 24 82

Urgentni kirurški blok
(01) 522 52 76
(01) 522 53 42

Internistična prva pomoč
(01) 522 23 61
(01) 522 33 85

Nujni primeri: ReCo 112


Naslov: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec

Tel: 02 88 23 400

Fax: 02 88 42 393

Spletna stran: http://www.sb-sg.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je regionalna bolnišnica, vendar bi lahko rekli, da je tudi medregijska, saj pokriva več statističnih regij. Je osrednja zdravstvena institucija, v kateri se izvaja bolnišnično in specialistično ambulantno zdravljenje bolnikov na sekundarni ravni.

Zdravstvene storitve so namenjene predvsem prebivalcem iz območja zdravstvene regije OE Ravne (Koroške in Velenja). V bolnišnici se zdravijo tudi prebivalci celotne Slovenije in tujci.

Osnovni cilj Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je uresničevanje poslanstva z izvajanjem in dostopnostjo do kvalitetnih zdravstvenih storitev. Naš končni cilj je ozdravljen in zadovoljen bolnik.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023