Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo Mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 393 2170

Spletna stran: http://www.sc-nm.si/szks

Kratek opis:

Na srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto izobražujemo dijake za naslednje vzgojno-izobraževalne programe: zdravstvena nega (4 leta), bolničar-negovalec (3 leta), zdravstvena nega – pti (2 leti), kemijski tehnik (4 leta), farmacevtski tehnik (4 leta) in kozmetični tehnik (4 leta).

Z bogato tradicijo uresničujemo naše poslanstvo: Na naši šoli bodo dijaki programov zdravstvena nega, bolničar-negovalec, kemijski in farmacevtski ter kozmetični tehnik pridobili strokovna in splošna znanja, spretnosti in navade, potrebne za samostojno, odgovorno in samozavestno opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja. Pomagali jim bomo pri oblikovanju lastne osebnosti in pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami na poti v samostojno življenje.

Z ustrezno opremljenimi laboratoriji, z modernim kozmetičnim salonom, lepimi učilnicami, novimi igrišči in trim stezo imamo vse možnosti, da smo usmerjeni v prihodnost in da dosegamo zavidljive rezultate na vseh področjih delovanja.

Z dobro zastavljenimi cilji želimo čim boljše rezultate naših dijakov, omogočiti napredek nadarjenim dijakom, perspektivnim športnikom, zmanjšati osip, vključiti dijake v številne projekte, obšolske dejavnosti, izvajati projektno in strokovno delo, razvijati inovativnost, skrbeti za dobro sodelovanje s starši in širšo skupnostjo.

Oglej si več… »
september 28th, 2013Srednja zdravstvena šola Zagorje


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Srednja zdravstvena šola Zagorje, Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi

Tel: (03) 565 5400

Fax: (03) 565 5410

Spletna stran: http://www.sszagorje.si

Kratek opis:

Srednja šola Zagorje ob Savi izobražuje naslednje programe:

Zdravstvena nega, Gastronom hotelir, Gastronomija, Trgovec, Ekonomski tehnik, Pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (2 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor

Tel: (02) 300 62 00

Spletna stran: http://www.szs.si

Kratek opis:

Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor ima svoj logotip, ki ponazarja njeno usmeritev. Na modri podlagi je izrisana silhueta oljne svetilke, ki simbolizira plamen luči, po kateri je Florence Nightingale znana kot “dama s svetilko” in s tem ponazarja utemeljiteljico organiziranega šolanja medicinskih sester in pionirko sestrinstva.

Poslanstvo šole:

Želimo ustvariti šolski prostor, v katerem bodo učitelji spodbujali celostni osebnostni razvoj mladih, da se bodo zavedali svojih odgovornosti in se aktivno vključevali v soustvarjanje šolskega procesa skupaj s svojimi starši in lokalnim okoljem. Naša najpomembnejša naloga je, da si dijaki pri kvalitetnem pouku uspešno in učinkovito pridobijo tiste spretnosti, znanja in navade, ki jih bodo potrebovali pri opravljanju svojega poklica oziroma pri nadaljnjem izobraževanju.

S primernimi strategijami učenja pomagamo vsakemu dijaku, da bo dosegel kar se da največ. Skrbimo, da imajo zaposleni ustrezno izobrazbo, da lahko svoje znanje izpopolnjujejo in dograjujejo ter uporabljajo sodobne strategije učenja.

Na šoli se učimo odprte komunikacije: smo sodelavci in sogovorniki, ne nasprotniki. Še več pozornosti bomo namenili oblikovanju socialnih veščin potrebnih za življenje v skupnosti. Razvijamo in razširjamo stike s starši.

Trudimo se srečevati ob uspehih in ne le ob problemih. Široka ponudba interesnih dejavnosti naj zadovoljuje tako intelektualna kot umetniška in športna nagnjenja dijakov. Poudarjamo tudi vzgojni vidik šole, predvsem zato, ker se naši dijaki izobražujejo za opravljanje dela z ljudmi, zdravimi in bolnimi. Z vzgledom posredujemo in navajamo dijake na osnovne civilizacijske in državljanske vrednote. Kultura medsebojnih odnosov ustvarja sproščene in vesele ljudi in le v takem okolju je poučevanje in učenje uspešno.

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (3 glasov, povprečje: 4.00 od 5)
Loading...

Naslov: Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 300 72 40

Fax: (01) 300 72 60

Spletna stran: http://www.ssfkz.si

Kratek opis:

Leta 1945 je bila ustanovljena Zobotehniška šola. Ustanovitev Zobotehniške šole je pomenila popolno spremembo pojmovanja zobotehniškega poklica. Zobotehnik je postal enakovreden drugim poklicem srednješolsko izobraženih zdravstvenih delavcev.

Leta 2005 smo, med prvimi v državi, začeli priprave na modularno obliko pouka. Prenovi programa kozmetični tehnik so leto kasneje sledili še ostali trije programi: farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik.

Prenova je dijakinjam in dijakom programa kozmetični tehnik prinesla možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij: vizažist, maniker, pediker in maser.

Program laboratorijski tehnik je dobil tudi novo ime tehnik laboratorijske biomedicine. Vsi pa so z modularno obliko bolj povezani s praktičnim delom v šoli in pri delodajalcih. Prenova ponuja tudi odprti kurikul, ki omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam delodajalcev.

Od leta 2008 izobražujemo za poklice:

– farmacevtski tehnik,
– kozmetični tehnik,
– tehnik laboratorijske biomedicine in
– zobotehnik.

V zadnjih desetih letih smo v šoli prenovili večino učilnic in laboratorijev. Čeprav ima šolska stavba že  častitljivih petdeset let, kaže s sodobno opremljenimi učilnicami in laboratoriji mladostno in  svežo podobo.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2017