Naslov: Onkološki Inštitut Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Telefonske številke: 

Vratar – stavba C     01 5879 103
Vratar – stavba D, E, H     01 5879 105

Ambulante in naročanje
Specialistične ambulante – triaža in naročanje     01 5879 163

Center za bolezni dojk     01 5879 807

Lekarna     01 5879 558

Medico – socialna služba     01 5879 798

Register raka RS     01 5879 381

Strokovna knjižnica OI     01 5879 373

Ambulanta za klinično prehrano     01 5879 212

Ambulanta za onkološko genetsko svetovanje     01 5879 649

Finančna služba     01 5879 377

Kadrovska služba     01 5879 135

Služba javnih naročil     01 5879 127

Tehnično vzdrževalna služba     01 5879 130

Spletna stran:   http://www.onko-i.si

Kratek opis:
Onkološki inštitut Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost na področju onkologije za celotno Slovenijo.
Nameni in cilji:
Kot osrednja nacionalna ustanova usmerja programe celostne obravnave rakavih bolezni na področjih preventive, zgodnjega odkrivanja, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, raziskovanja in izobraževanja.

Aktivnosti in dejavnosti:
Multidisciplinarni pristop k zdravljenju in timsko delo, uspehi v strokovnem in znanstveno-raziskovalnem delu, dobro sodelovanje z domačimi zdravstvenimi ustanovami in aktivno vključevanje v mrežo slovenskih zdravstvenih služb kot tudi sodelovanje s podobnimi ustanovami v Evropi in po svetu dajejo inštitutu dobre temelje za nadaljnji razvoj.

Slike:

onkoloski-institut.jpgonkoloski-institut-2.jpgonkoloski-institut-3.jpgonkoloski-institut-4.jpgonkoloski-institut-5.jpgonkoloski-institut-6.jpgonkoloski-institut-7.jpgonkoloski-institut-8.jpgonkoloski-institut-10.jpgonkoloski-institut-11.jpgonkoloski-institut-12.jpgonkoloski-institut-13.jpgonkoloski-institut-14.jpgonkoloski-institut-15.jpg