Naslov: ZZV Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 58 63 918

Spletna stran: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana http://www.nijz.si

Kratek opis:

Med najpomembnejša delovna področja Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana sodijo:
* higiena,
* zdravstvena ekologija,
* epidemiologija nalezljivih bolezni,
* socialna medicina in
* promocija zdravja.

Način delovanje Zavoda je naravnan preventivno. Preventivno delo nadgrajujemo z raziskovanjem. Zavod je vpisan v evidenco raziskovalnih organizacij, ki po podatkih Agencije za raziskovalno dejavnost RS izpolnjuje pogoje za izvajanje proračunsko financiranih projektov.

Osnovno preventivno zdravstveno varstvo v republiki Sloveniji izvaja devet območnih Zavodov za zdravstveno varstvo (ZZV: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ravne na Koroškem) in Inštitut za varovanje zdravja RS. V današnji obliki so bili zavodi na podlagi sklepa vlade ustanovljeni leta 1992. Zavodi, predvsem z izvajanjem nacionalnega programa, uresničujejo strateške usmeritve države na področju preventivne medicine oziroma javnega zdravja.

Dejavnosti posameznih Zavodov za zdravstveno varstvo se bistveno ne razlikujejo, vsak od zavodov pa deluje na območju svoje zdravstvene regije:

Med območnimi zavodi je Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana – tako po velikosti (površina), kot po številu prebivalcev zdravstvene regije na kateri izvaja svoje poslanstvo največji. Območje, ki ga pokriva s svojo dejavnostjo obsega 39 občin s približno 600.000 prebivalci.