marec 4th, 2015Zdravstveni dom NazarjeNaslov: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:

Zgornjesav._ZD_Nazarje

Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – ZSZD Nazarje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.

Vključuje službe, ki so skupnega pomena:

 • NMP
 • dežurna služba
 • reševalna služba
 • patronažna služba
 • fizioterapija
 • laboratorij
 • zdravstvena vzgoja
 • specialistične ambulante
 • medicina dela
 • splošne ambulante
 • mladinsko zobozdravstvo

Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje. Oglej si več… »
marec 4th, 2015Zdravstveni dom KamnikNaslov: Zdravstveni dom Kamnik (dr. Julija Polca), Novi trg 26, 1241 Kamnik

Tel: (01) 83 18 600

Spletna stran: zdkamnik.si

Kratka predstavitev:

zd_kamnik

Zdravstveni dom dr. Julija Polca nosi ime po kamniškem zdravniku, rojenem 8. oktobra 1883 v Kamniku. Medicino je študiral na Dunaju in študij zaključil 1910. Služboval je na različnih delovnih mestih, po vrnitvi v Kamnik pa opravljal službo kot okrajni sanitetni referent. Zaradi pomoči partizanskim borcem med drugo svetovno vojno, ko je zanje zbiral zdravstveni material, zdravila, oblačila, hrano, je bil l. 1943 aretiran s strani gestapa in obsojen na smrt z ustrelitvijo, ki je bila izvršena 31. 1. 1944. Oglej si več… »
marec 4th, 2015Zdravstveni dom CerknicaNaslov: Zdravstveni dom Cerknica (dr. Božidarja Lavriča), Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica

Tel: (01) 70 50 100

Fax: (01) 70 50 118

Spletna stran: zd-cerknica.si

Kratka predstavitev:

ZD_Cerknica

Javni zavod ZD Cerknica pokriva s svojo dejavnostjo potrebe prebivalcev občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. Področje je pretežno ruralno in redko naseljeno. Na površini 484 km2 živi 15.518 prebivalcev (stanje na dan 31.12.2000), kar pomeni 32 prebivalcev na km2 (republiško povprečje je 98 prebivalcev na km2 ) v občinah Loška dolina in Bloke pa je povprečna poseljenost prebivalcev še manjša (21 prebivalcev na km2 ).

Za področje, ki ga s svojimi storitvami pokriva ZD Cerknica beležimo 9,41 živorojenih dojenčkov na 1000 prebivalcev, kar je glede na državno povprečje 8,87 nadpovprečna nataliteta (6%) nad povprečjem, vendar z izrazitim trendom upadanja (4%) v zadnjih sedmih letih . Delež prebivalcev nad 65 let je 16%, kar je tudi nad državnim povprečjem (14 %).

Posledica opisanih trendov je vse večji delež ostarele populacije, kar predstavlja za zdravstveno službo posebne zadolžitve in usmerjeno skrb. Oglej si več… »


Naslov: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica

Tel: (05) 711 21 00

Fax: (05) 711 21 01

Kratka predstavitev:

ZD_Ilirska bistrica

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA je v sedanji obliki ustanovila Občina leta 1993, kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Ob koncu leta 2006 so v organizacijski strukturi Zdravstvenega doma naslednje dejavnosti:
-splošna/družinska medicina (5 splošnih ambulant, ambulanta v socialnovarstvenem zavodu, šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, preventiva in vzgoja)
-nujna medicinska pomoč (urgentna ambulanta, nujni medicinski prevozi)
-dispanzer za medicino dela prometa in športa
-specialistične ambulante (ortoped)
-zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)
-patronažna služba (5 nosilcev)
-laboratorij
-RTG
-reševalna služba (nenujni medicinski prevozi)
-upravno-tehnične službe. Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023