Naslov: Linhartova 51 1000 Ljubljana

Tel: 01 47 58 100

Fax: 01 43 72 070

Spletna stran: http://www.ir-rs.si

Kratek opis:

Inštitut je v 50. letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami, raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva. Če okarakteriziramo je inštitut organizacija, ki se v jasnem vremenu pelje na izlet in pred seboj ne vidi večjih ovir, odloči pa se, da je čas za usmeritev, ki bo inštitut popeljala med vodilne institucije na področju rehabilitacije v Evropi in svetu.


Poslanstvo in vizija

Vsaka organizacije je ustanovljena z namenom (poslanstvo) in ima želje po tem, kam se želi razviti v prihodnosti (vizija). In ker smo za delovanje vsake organizacije ključni dejavnik ljudje oziroma zaposleni na inštitutu, je potrebno določiti smernice za vedenje (vrednote), po katerih se bodo oblikovali in razvijali odnosi z vsemi v internem in eksternem okolju Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo. Rezultat našega dela se je pokazal v jasnih definicijah, ki sledijo.

Poslanstvo inštituta

Izvajamo celostno rehabilitacijo z namenom izboljšanja kakovosti življenja pacientov oz.  rehabilitandov in vrnitve v ustrezno življenjsko okolje. Z raziskovanjem in izobraževanjem razvijamo in posodabljamo rehabilitacijsko doktrino.

Vizija inštituta

Ohranjanje in razvijanje vloge vodilne, prepoznavne, cenjene in zaželene ustanove na področju celostne rehabilitacije.

institut-za-rehabilitacijo-4.JPG

institut-za-rehabilitacijo.JPG

institut-za-rehabilitacijo-1.JPG

institut-za-rehabilitacijo-2.JPG

institut-za-rehabilitacijo-3.JPG

institut-za-rehabilitacijo-6.JPG

institut-za-rehabilitacijo-5.JPG