Naslov: Šlajmerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 433 80 27 in (01) 231 11 63

Spletna stran: http://www.reprodukcija.si

Kratek opis:

Na našem oddelku se ukvarjamo z različnimi ginekološkimi področji. Večji del predstavljajo pari s težavami z
zanositvijo. Problema neplodnosti se lotevamo celostno, kar pomeni, da poskušamo vzrok za neplodnost najprej
odkriti in nato vzročno zdraviti. Neplodnost zdravimo operativno in/ali s  postopki oploditve z biomedicinsko
pomočjo.

Smo skupina strokovnjakov, ki se trudi s kombinacijo dolgoletnih izkušenj in mladostne energije po najboljših
močeh pomagati vsem, ki so napoteni v naš terciarni center. Upamo, da vam bomo s pomočjo spletnega mesta dali
boljši vpogled v naše delo in vam tako odgovorili na morebitna vprašanja.

Smo skupina strokovnjakov, ki se trudi s kombinacijo dolgoletnih izkušenj in mladostne energije po najboljših
močeh pomagati vsem, ki so napoteni v naš terciarni center.

Na operativnem področju smo specializirani za t.i. endoskopske posege, pri katerih s pomočjo posebnih kamer in
prirejenih inštrumentov operiramo po principih mikroinvazivne kirurgije. Opravljamo vse najbolj poznane in
uveljavljene postopke oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki jih trenutno izvajajo v svetu. Imamo banko za
shranjevanje semena, jajčnih celic, zarodkov, tkiva testisa in jajčnikov.

Ob vsem dobro vpeljanem delu pa kot terciarni oddelek Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani razvijamo
specialistične dejavnosti, v skladu z njihovim razvojem v svetu, oblikujemo medicinske doktrine, uvajamo nove
zdravstvene metode, izvajamo najzahtevnejše storitve za zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih bolnišnic.

Pomeben del naše dejavnosti predstavlja klinično raziskovalno delo iz področja neplodnosti, andrologije,
postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo, rezerve in matičnih jajčnih celic v skladu s trenutnimi
svetovnimi raziskovalnimi trendi.

Oglej si več… »


Naslov: Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 50 50 (centrala UKCLJ)

Spletna stran: http://www4.kclj.si/index.php?m=3&s=7&odd=0&n=1

Oglej si več… »
julij 1st, 2012Orl klinikaNaslov: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 50 50 (centrala UKCLJ)

Kratek opis: KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO LJUBLJANA

Oglej si več… »


Naslov: Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 50 50 (centrala UKCLJ)

Spletna stran:

http://www4.kclj.si/index.php?n=3&m=7&s=0&odd=0

 

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023