Naslov: Zaloška 4 1000 Ljubljana

Tel: 01 543 74 00

Fax: 01 543 74 01

Spletna stran: http://www.mf.uni-lj.si/imi

Kratek opis:

Za potrebe Medicinske fakultete so iz njega izoblikovali Mikrobiološki inštitut. Na Inštitutu so od vsega začetka izvajali tri poglavitne dejavnosti: pedagoško, znanstveno raziskovalno in strokovno zdravstveno. Takšna ureditev je bila uspešna in tako je danes Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo najštevilčnejši inštitut Medicinske fakultete v Ljubljani.

Na Inštitutu je zaposlenih 92 delavcev, od tega 25 z visokošolsko izobrazbo (16 jih ima doktorat znanosti). Organizacijske enote Inštituta so oddelki in laboratoriji. Oddelek za bakteriologijo ima 11 laboratorijev, Oddelek za virologijo 5, Oddelek za imunologijo 4 in Oddelek za parazitologijo 1 laboratorij.
Inštitut sestavljajo še Splošni oddelek, Ekonomska služba, Pomivalnica in Sterilizacija.
Lokacijsko je Inštitut razdeljen v matični del, ki je na Zaloški 4 in imunološko enoto, ki je na Korytkovi 2, v novi stavbi Medicinske fakultete v Ljubljani.

mikrobioloski-institut.jpgmikrobioloski-institut-1.jpgmikrobioloski-institut-2.jpgmikrobioloski-institut-3.jpgmikrobioloski-institut-4.jpgmikrobioloski-institut-5.jpg