september 29th, 2013Reševalna postaja BledNaslov: Reševalna postaja Bled, OE ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled

Dispečerska služba – reševalna postaja Bled: (04) 575 4000

Spletna stran: http://www.zd-bled.si

Opis: 

Reševalna postaja Bled je bila ustanovljena leta 1955.

Zdravstveni dom Bled ima v okviru sistema NMP status B, kar pomeni, da mora za nujna stanja na terenu zagotoviti ekipo v sestavi zdravnik, zdravstveni tehnik/diplomirani zdravstvenik -spremljevalec in zdravstveni tehnik -voznik. Enota v okviru ambulante za nujno medicinsko pomoč (ANMP) in reševalne postaje (RP) pokriva območje štirih občin (Bled, Radovljica, Gorje, Bohinj). Na območju, ki ga pokriva RP sta še enoti (A Radovljica, A2 Bohinj).

Vodje enot:
Direktor: mag.Leopold Zonik, dr.med.spec.
Vodja nujne medicinske pomoči: Urška Vogelnik, dr.med.spec.
Vodja reševalne postaje: Mitja Kosič, dipl.zn.
Število izmen: 4
Število vozil za izvajanje NMP: 7
Število zaposlenih, ki se vključujejo v izvajanje NMP: 30
Število zaposlenih na reševalni postaji: 12

Oglej si več… »
september 28th, 2013Reševalna postaja KranjNaslov: PHE Kranj, Gosposvetska 10, 4000 Kranj

Dispečerska služba – dežurna ambulanta Kranj: (04) 28 04 100

Fax:

Spletna stran: http://www.zd-kranj.si

Opis:

Oglej si več… »
oktober 1st, 2012Reševalna postaja LjubljanaNaslov: Reševalna postaja Ljubljana, Zaloška cesta 25 1000 Ljubljana

Dispečerska služba – informacije: (01) 548 35 51

Naročanje nenujnih reševalnih prevozov: 080 17 84

Naročanje medkliničnih prevozov: (01) 522 23 23

Fax: (01) 432 73 31

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023