Naslov: Varstveno delovni center Šentjur, Ljubljanska cesta 6b, 3230 Šentjur

Tel: (03) 746 26 50

Fax: (03) 746 26 51

Spletna stran: www.vdc-sentjur.si

Kratka predstavitev:

Varstveno delovni center Šentjur je odprl vrata prvim enajstim varovancem septembra 1995. Sprva smo delovali v okviru Centra za socialno delo Šentjur, s formiranjem mreže varstveno delovnih centrov pa je ob pričetku delovanja regijskega zavoda s 1.1.2003, VDC Šentjur prešel pod njegovo okrilje. Z leti se je povečevalo število varovancev, obsežnejši in bogatejši pa so postajali tudi programi, ki smo jih ponudili varovancem.

Danes je v enoto Šentjur vključenih 26 odraslih varovancev z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Enota Sentjur(3)

Enota Šentjur pokriva območje Upravne enote Šentjur in Celje, kar pomeni, da se vanjo vključujejo pretežno varovanci iz občin Šentjur, Dobje in Celje.

Naše delo je usmerjeno v zagotavljanje varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji za vse vključene varovance. Temeljni cilj je zadovoljstvo in dobro počutje slehernega varovanca ter upoštevanje njegove individualnosti. Oglej si več… »


Naslov: Lambrechtov dom Slovenske Konjice , Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice

Tel: (03)  757 42 00

Fax: (03)  757 41 10

Spletna stran: www.lambrechtov-dom.si

Kratka predstavitev:

Že 150 let je minilo od ideje, ki se je porodila Konjičanu Franzu Lambrechtu, da bi dal zgraditi v rodnih Konjicah ustanovo, namenjeno revnim, bolnim, slabotnim in tistim, ki nimajo primernega domačega okolja. Lambrechtova ideja je postala resničnost leta 1871, ko je ustanova že sprejela prvih 20 stanovalcev. Poimenovali so jo Lambrechtov dom. Do danes se je z razvojem precej spremenila njegova zunanja podoba in organizacijska struktura. Lambrechtov dom je sicer še vedno najstarejši dom na Slovenskem, vendar po kvaliteti dela in načinu delovanja sodi v sam vrh institucionalnih ustanov.

slovenske konjice 2

Dom je bil prenovljen leta 2009 in se nahaja v Slovenskih Konjicah, poimenovanih tudi mesto cvetja in vina. Zgradba je umeščenana rob mesta, ob vznožje Konjiške gore. V bližini stoji cerkev, katere zavetnik je Sveti Jurij, po legendi znan kot pogumen mladenič, ki je premagal hudobnegazmaja. Zunanjost doma je pisana in mavričnih barv ter se prepleta z otroško živahnostjo, ki prihaja iz sosednje osnovne šole. Ravno tkanje vezi med radoživimi otroci in izkušnjami starejših v domu, daje odličen rezultat medgeneracijskemu povezovanju in druženju. Oglej si več… »


Naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna

Tel: 03 780 10 00

Fax: 03 780 10 15

Spletna stran: www.centerdobrna.si

Kratka predstavitev:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.
Izvajamo:

– institucionalno varstvo otrok in mladostnikov,
– usposabljanje po Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta starosti,
– institucionalno varstvo odraslih,
– zaposlitve pod posebnimi pogoji,
– zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo.

CUDV-Dobrna

Oglej si več… »


Naslov: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor

Tel: (02) 320 86 50

Fax: (02) 320 86 58

Spletna stran: http://www.vdcpolz.si

Kratek opis:

Varstveno delovni center POLŽ nosi v sebi sporočilo: Pomagamo Osmisliti Leta Življenja. Izvajamo socialnovarstveni storitvi za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju: vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in
institucionalno varstvo.

Polževo poslanstvo je omogočanje aktivnega življenja, delovnega udejstvovanja, razvijanje optimalne samostojnosti, samoodločanja, osebne odgovornosti in samozavesti odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter sodelovanje s svojci in člani ožjega socialnega kroga uporabnika.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023