Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: VDC Radovljica, Ljubljanska cesta 11 4240 Radovljica

Tel: (04) 828 00 10

Spletna stran: http://www.zapstudio.net/cudv/vdc/enote/enota-radovljica

Kratka predstavitev:

Po zaključenem izobraževanju oziroma po 21. ali 26. letu se odrasle osebe, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, vključujejo v program VODENJA, VARSTVA in ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI (ali krajše VDC).

Ta program se izvaja skladu z 8. členom Pravilnika o standardih in normativih ter v skladu z Zakonom o socialnem varstvu ter Kodeksom etičnih načel socialnega varstva. Storitev se izvaja 8 ur, pet dni v tednu, in traja, dokler je upravičenec sposoben in pripravljen aktivno sodelovati v programu zaposlovanja.

Enota Radovljica je največja enota Centra. V enoto je vključenih 75 uporabnikov, od tega jih 29 vsakodnevno prihaja od doma, ostali pa so vključeni v institucionalno varstvo in v enoto prihajajo iz centra in bivalnih enot. Bolj samostojni uporabniki prihajajo peš ali z javnimi prevozi, za vse ostale pa vsakodnevno zagotavljamo spremstvo ali prevoz iz različnih krajev, ki jih pokriva občina Radovljica.

V okviru enote deluje tudi t.i. varstvena skupina, kjer je poudarek na programu varstva in ne zaposlitev. Za tiste osebe, ki imajo poleg motenj še posebne zdravstvene, prehranjevalne ali druge posebne zahteve, pa se ta program izvaja v centru, kjer lahko zagotavljamo širšo strokovno obravnavo.

 

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (2 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: VDC Jesenice, Cesta železarjev 8b 4270 Jesenice

Tel: (04) 586 41 65

Spletna stran: http://www.zapstudio.net/cudv/vdc/enote/enota-jesenice

Kratka predstavitev:

VDC Jesenice sodeluje z različnimi podjetji iz Jesenic ali okolice.
Uporabniki zanje opravljajo različna enostavna dela, kot so sestavljanje, zlaganje, lepljenje, pakiranje …

V okviru zaposlitvenega programa izdelujemo tudi unikatne izdelke iz gline, blaga in lesa, ki se lahko kupijo v naši trgovini, predstavljamo pa jih tudi na različnih sejmih, prireditvah, razstavah …
Za ohranjanje znanj, spretnosti in sposobnosti v enoti potekajo različne aktivnosti, kot so računalništvo, tečaji angleškega jezika, šiviljski tečaj, telovadba, glasba …
september 20th, 2012Center za sluh in govor Maribor


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Center za sluh in govor Maribor, Vinarska ulica 6, 2000 Maribor

Tel: (02) 228 53 40 (centrala)

(02) 228 53 46 (organizacijska enota: Zdravstvena enota)

Fax: (02) 228 53 63

Spletna stran: http://www.z-csg.mb.edus.si

Kratek opis:

Center za sluh in govor Maribor je osrednja ustanova na področju severovzhodne Slovenije, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle ter otroke in odrasle osebe z govorno-jezikovnimi motnjami.

V zdravstveni enoti  izvajamo multidisciplinarno diagnostiko, terapijo, svetovanje in preventivo gluhih in naglušnih otrok in odraslih ter otrok in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami.

V osnovni šoli in vrtcu izvajamo rehabilitacijo poslušanja in govora, vzgojo, varstvo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami, otrok z avtističnimi motnjami ter otrok z več motnjami.

Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (1 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Zdravstveno reševalni center Koroške, Ob Suhi 11a, 2390 Ravne na Koroškem

Tel: (02) 8705 300

Spletna stran: http://www.zrck.si

Kratek opis:

ZRCK svojo organizacijsko – kadrovsko strukturo torej opravlja svojo osnovno dejavnost v treh organizacijsko dislociranih enotah:

– enota ZRCK v Radljah ob Dravi,

– enota ZRCK v Slovenj Gradcu,

– enota ZRCK na Ravnah na Koroškem.

Na celotnem teritoriju Koroške krajine živi okoli 74.000 ljudi in meri 1043 km2, kar je tesno povezano z načelom dostopnosti in hitrostjo intervencije. Uprava Zdravstveno-reševalnega centra Koroške je v Ravnah na Koroškem.

Enota Ravne na Koroškem pokriva območje občine Ravne na Koroškem, občine Prevalje, občine Mežica, občine Črna in občine Dravograd. Enota Slovenj Gradec pokriva območje mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja.

Enota Radlje ob Dravi pa pokriva območje občine Radlje ob Dravi, občine Muta, občine Vuzenica, občine Podvelka in občine Ribnica na Pohorju. Gostota populacije je v glavnem koncentrirana v treh največjih mestih (Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec), zaradi tega so dislocirane enote organizirane ravno v teh mestih.

Zdravstveno-reševalni center Koroške je edini samostojni zavod te vrste v Sloveniji. Ima svoj dispečerski center, tako da je neodvisen tudi od regijskega centra za obveščanje.

Po projektu nujne medicinske pomoči (NMP) v Sloveniji je na koroškem NMP organizirana v ekipe:

Črna na Koroškem- 1A,
Radlje ob Dravi – 1B,
Dravograd – 1A,
Slovenj Gradec – 1B,
Ravne na Koroškem – PHE.

(c) 2008 - 2017