Naslov: Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Lokovina 13a, 3204 Dobrna

Tel: 03 780 10 00

Fax: 03 780 10 15

Spletna stran: www.centerdobrna.si

Kratka predstavitev:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.
Izvajamo:

– institucionalno varstvo otrok in mladostnikov,
– usposabljanje po Posebnem programu, vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike do 26. leta starosti,
– institucionalno varstvo odraslih,
– zaposlitve pod posebnimi pogoji,
– zdravstveno varstvo in medicinsko rehabilitacijo.

CUDV-Dobrna

Naša dejavnost se je razvila v zgradbi, ki se imenuje Novi grad. Zgrajen je bil 1774. leta in leži na položni vzpetini ob glavni cesti iz Celja proti Dobrni. Po vojni je bilo tukaj zavetišče vojnim sirotam. 1947. leta ga je prevzelo Ministrstvo za prosveto in imenovalo “Mladinski dom Miha Pinter”. Leta 1960 je dom postal podružnica “pomožne” šole iz Celja s prvim oddelkom in se nato razširil do devet oddelkov in vzgojnih skupin od 1. do 6. razreda.

Prvi oddelek delovnega usposabljanja se je oblikoval 1974. leta. V naslednjih letih so se zmanjševali oddelki šole s prilagojenim programom in večalo število oddelkov delovnega usposabljanja. 1983. leta smo postali samostojni zavod za delovno usposabljanje. Leta 1992 smo prešli od Ministrstva za šolstvo in šport pod okrilje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Leta 1996 je sledilo preimenovanje v Zavod za usposabljanje in varstvo Dobrna.

Od septembra 2003 dalje delujemo pod nazivom CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.

CUDV-Dobrna..

Oktobra 2007 smo se iz stare graščine preselili v novo zgradbo, ki zadostuje najnovejšim standardom.

Center je socialno varstveni zavod, ki vključuje otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Izvaja institucionalno varstvo otrok in mladostnikov, ki zajema: osnovno oskrbo, varstvo in vodenje, zdravstveno varstvo, rehabilitacijo in nego, ter usposabljanje po predpisih s področja šolstva. Za odrasle osebe pa izvaja vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji in institucionalno varstvo. Vključenim je omogočeno celodnevno ali dnevno varstvo.