Naslov: Varstveno delovni center POLŽ Maribor, Park mladih 4, 2000 Maribor

Tel: (02) 320 86 50

Fax: (02) 320 86 58

Spletna stran: http://www.vdcpolz.si

Kratek opis:

Varstveno delovni center POLŽ nosi v sebi sporočilo: Pomagamo Osmisliti Leta Življenja. Izvajamo socialnovarstveni storitvi za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju: vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in
institucionalno varstvo.

Polževo poslanstvo je omogočanje aktivnega življenja, delovnega udejstvovanja, razvijanje optimalne samostojnosti, samoodločanja, osebne odgovornosti in samozavesti odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter sodelovanje s svojci in člani ožjega socialnega kroga uporabnika.