Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 23 96 502

Fax: (01) 23 96 523

Spletna stran: http://www.zod-lj.si

Kratek opis:

Ustanoviteljica Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. Kot javni zavod s področja socialnega varstva deluje od ustanovitve 01.05.2002 dalje. Ustanovljen je za opravljanje storitev socialne oskrbe, socialnega servisa in varovanja na daljavo ter organiziran kot javna služba. Storitev varovanja na daljavo je bila ukinjena februarja 2012, izvajanje pa je prevzel Pacient d.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana zagotavlja in sofinancira lokalna skupnost, pri čemer del cene storitve plača uporabnik, del subvencionira občina. Pri tem obstaja tudi možnost oprostitve plačila storitev – pristojni CSD.

Storitve socialne oskrbe so vsakdanja opravila na domu uporabnika:

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov);
gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora);
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Storitev  ZOD je organizirana vse dni v tednu med 6.00 in 22.00 uro.

Storitev se prične na podlagi potrebe in želje uporabnika:

Prvi del (izvajajo strokovne delavke)

ugotavljanje upravičenosti do storitve;
pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve;
organiziranje ključnih članov okolja;
izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.

Drugi del (socialne oskrbovalke)

neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu;
prilagaja se potrebam in zmožnosti uporabnika ter njegovemu okolju;
storitve se izvajajo vse dni v tednu (največ do 20 ur na teden na uporabnika).

Namen socialne oskrbe:

pomoč pri zagotavljanju kakovostnega življenja na lastnem domu;
omogočiti uporabnikom čim daljše bivanje v domačem okolju;
preprečevanje osamljenosti;
razbremenitev svojcev.

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (5 glasov, povprečje: 4.20 od 5)
Loading...

Naslov: VDC Nova Gorica STARA GORA, Liskur 23, 5000 Nova Gorica

Tel: (05) 335 06 00

Fax: (05) 335 06 01

Spletna stran: http://www.vdcng.si

Kratek opis:

Enota Stara Gora deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka za ortopedijo. V stavbi je nastanjenih 65 stanovalcev – odraslih oseb z razvojno motnjo in odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.

S sprejemom uporabnikov smo začeli 1.3.2007 in od takrat zanje izvajamo naslednje storitve:

– 24-urno institucionalno varstvo,
– vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji,
– zdravstveno negovalne storitve,
– dolgotrajno rehabilitacijo za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami.

Storitve se zaradi zelo različnih značilnosti oseb z razvojno motnjo in oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter različnih pogojev, ki jih za izvajanje storitev potrebujejo eni in drugi uporabniki, izvajajo ločeno. Za osebe z motnjo potekajo v okviru Programa A, za osebe s pridobljeno poškodbo pa v okviru Programa B. Velko skrb posvečamo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasovnih aktivnosti in interesnih timov uporabnikom omogočamo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in kreativne delavnice ter ostale glede na potrebe in želje naših stanovalcev. Skupaj praznujemo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom.Želimo si, da bi se naši stanovalci v Enoti Stara Gora počutili res kot doma, saj je za mnoge to resnično drugi dom. Zato smo vedno pripravljeni prisluhniti njihovim željam in izboljšati, dopolniti naše programe tako, da bodo odgovarjali na njihove potrebe. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti našim stanovalcem omogoča enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost.

Enota Stara Gora, je bila v letu 2006 ustanovljena za socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih oseb z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in kombiniranimi motnjami, ter za odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Ob institucionalnem varstvu se izvaja tudi socialno varstvena storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Od leta 2009 dalje izvajamo tudi podaljšano pobolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo. Ta enota deluje v obnovljenih prostorih bivše bolnišnice v Stari Gori. V njeni neposredni bližini se že nahaja Bolnica za invalidno mladino Stara Gora in eden od razlogov, da je v njeni bližini naša enota je bil tudi ali predvsem v tem, da bi se lahko otroci, ko prerastejo starost otroštva, preselili k nam in ne v kraje, daleč od Primorske. Zavod v Stari Gori je odprl svoja vrata prvemu stanovalcu, dne 01.03.2007. V celodnevnem institucionalnem varstvu je našlo svoj drugi dom 65 uporabnikov.

Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (1 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Center za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični

Tel: (01) 788 74 50

Fax: (01) 788 74 70

Spletna stran: CZBO http://www.czbo.si

Kratek opis:

Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični je bolnišnica, kjer se opravlja dejavnost rehabilitacije kronično bolnih otrok v starosti od 0 do 19 let in sicer za vsa bolezenska stanja.

Naš cilj je, poleg zdravljenja bolezni same, tudi priprava otroka na življenje s kronično boleznijo in ga pri tem opremiti s pozitivno samopodobo in samospoštovanjem. Poskrbljeno je tudi za osnovnošolsko izobraževanje. Ob vsem tem si otrok pridobi veščine usklajevanja bolezenskega stanja z obveznostmi.

V dejavnost so poleg medicinskega osebja, potrebnega za zdravljenje in nego, vključeni še fizioterapevti, delovni terapevti, psihologinje in socialne delavke, ki so povezani s timskim delom za vsakega posameznega otroka. Skrbimo za stalno izobraževanje zaposlenih, da lahko otroku nudimo najboljše pogoje za njegov normalen razvoj, kljub zdravstvenim, fizičnim in psihičnim težavam.

Oglej si več… »

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (2 glasov, povprečje: 4.00 od 5)
Loading...

Naslov: Zavod Korak Kidričeva 53 4000 Kranj

Tel: (04) 28 18 610

Fax: (04) 28 18 612

Spletna stran: Zavod Korak http://www.zavod-korak.si

Kratek opis:

V Zavodu Korak želimo zagotoviti osebam po pridobljeni možganski poškodbi čim boljšo kvaliteto življenja. Trudimo se, da se s pomočjo našega rehabilitacijskega programa vrnejo v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo.

Program poteka vsak delovni dan med 7. in 15. uro. Izvajamo različne storitve: vodenje, varstvo in zaposlitve pod posebnimi pogoji, usposabljanje in psihosocialno rehabilitacijo, dolgotrajno medicinsko rehabilitacijo in vzdrževanje stanja ter neformalno izobraževanje v različnih oblikah.

PODROČJA DELA

V Zavodu Korak izvajamo socialnovarstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. V našem programu rehabilitacije izvajamo nevrofizioterapijo, delovno terapijo, psihosocialno rehabilitacijo, zdravstveno nego in različne pedagoške programe, vključno s študijskimi krožki. Delo poteka individualno in v skupinah.

DEJAVNOST POTEKA V DVEH ENOTAH

–    rehabilitacijska: Namenjena je uporabnikom, ki potrebujejo več terapevtske pomoči pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti in vključevanja v družbo.
–    delovna: Del programa, kjer poteka zaposlitev pod posebnimi pogoji, s čimer uporabniki pridobivajo delovne spretnosti.

Obe enoti povezuje druženje, športne aktivnosti, izleti, obiski zunanjih gostov, skupna kosila in tabori.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2017