Naslov: VDC Nova Gorica STARA GORA, Liskur 23, 5000 Nova Gorica

Tel: (05) 335 06 00

Fax: (05) 335 06 01

Spletna stran: http://www.vdcng.si

Kratek opis:

Enota Stara Gora deluje v obnovljenih prostorih bivšega oddelka za ortopedijo. V stavbi je nastanjenih 65 stanovalcev – odraslih oseb z razvojno motnjo in odraslih oseb s pridobljeno možgansko poškodbo.

S sprejemom uporabnikov smo začeli 1.3.2007 in od takrat zanje izvajamo naslednje storitve:

– 24-urno institucionalno varstvo,
– vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji,
– zdravstveno negovalne storitve,
– dolgotrajno rehabilitacijo za osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami.

Storitve se zaradi zelo različnih značilnosti oseb z razvojno motnjo in oseb s pridobljeno možgansko poškodbo ter različnih pogojev, ki jih za izvajanje storitev potrebujejo eni in drugi uporabniki, izvajajo ločeno. Za osebe z motnjo potekajo v okviru Programa A, za osebe s pridobljeno poškodbo pa v okviru Programa B. Velko skrb posvečamo povezovanju z okoljem, saj je prav na področju dela z osebami s pridobljeno možgansko poškodbo končni cilj vrnitev posameznika v lokalno skupnost. Zato v okviru različnih prostočasovnih aktivnosti in interesnih timov uporabnikom omogočamo obiske gledališča, kina in koncertov, različnih športnih prireditev, oglede razstav, izlete, udeležbo na pohodih, vključevanje v kulinarične in kreativne delavnice ter ostale glede na potrebe in želje naših stanovalcev. Skupaj praznujemo tudi njihove osebne praznike in vse večje praznike med letom.Želimo si, da bi se naši stanovalci v Enoti Stara Gora počutili res kot doma, saj je za mnoge to resnično drugi dom. Zato smo vedno pripravljeni prisluhniti njihovim željam in izboljšati, dopolniti naše programe tako, da bodo odgovarjali na njihove potrebe. Individualiziran pristop in stalen razvoj dejavnosti našim stanovalcem omogoča enakopraven in kvaliteten način življenja in vključevanja v skupnost.

Enota Stara Gora, je bila v letu 2006 ustanovljena za socialno varstvene storitve institucionalnega varstva odraslih oseb z zmerno, težjo, težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju in kombiniranimi motnjami, ter za odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi poškodbami. Ob institucionalnem varstvu se izvaja tudi socialno varstvena storitev vodenje, varstvo in zaposlovanje pod posebnimi pogoji za odrasle osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Od leta 2009 dalje izvajamo tudi podaljšano pobolnišnično zdravljenje in rehabilitacijo. Ta enota deluje v obnovljenih prostorih bivše bolnišnice v Stari Gori. V njeni neposredni bližini se že nahaja Bolnica za invalidno mladino Stara Gora in eden od razlogov, da je v njeni bližini naša enota je bil tudi ali predvsem v tem, da bi se lahko otroci, ko prerastejo starost otroštva, preselili k nam in ne v kraje, daleč od Primorske. Zavod v Stari Gori je odprl svoja vrata prvemu stanovalcu, dne 01.03.2007. V celodnevnem institucionalnem varstvu je našlo svoj drugi dom 65 uporabnikov.