Naslov: Zdravstveni dom Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec

Tel: (03) 713 43 00

Fax: (03) 713 43 45

Spletna stran: zd-zalec.si

Kratka predstavitev:

ZD_ZALEC

 

Zdravstveni dom v Žalcu nosi ime po zdravniku, publicistu in velikemu domoljubu dr. Jožetu Potrati.

Rodil se je 25.8.1900 v Trstu, medicino pa je študiral v Ljubljani, Zagrebu in Padovi, kjer je leta 1927 diplomiral.

Bil je zaveden Slovenec in se je v Gorici, kjer je služboval, pridružil odporniški organizaciji TIGR. Svoje socialno, strokovno in zavedno delo je nadaljeval v Zabukovici pri Žalcu, kjer je skrbel za rudarje premogovnika. Bil je tudi nadarjen pisec strokovnih del. Leta 1930 je napisal tri zvezke “Zdravje in bolezen v domači hiši”, leta 1933 “Zdravje iz rastlin” in leto poprej že “Prva pomoč v nezgodah”. Oglej si več… »
januar 5th, 2014Zdravstveni dom MozirjeNaslov: Zdravstveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mozirje

Tel: (03) 839 24 30

Fax: (03) 839 24 80

Spletna stran: http://www.zd-mozirje.si

Kratka predstavitev:
Javni zavod Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje – ZSZD Mozirje nudi zdravstvene usluge prebivalcem Zgornje Savinjske doline.
Dežurna ambulanta in reševalna služba so v Zdravstveni postaji Mozirje, mladinsko zobozdravstvo se izvaja na lokaciji šole v Mozirju in Zdravstvene postaje na Ljubnem, vse ostale dejavnosti ter uprava zavoda pa v Zdravstveni postaji Nazarje.
V drugih krajih Zgornje Savinjske doline delajo zdravniki in zobozdravniki – koncesionarji (Luče ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Mozirje, Nazarje).
januar 5th, 2014Zdravstveni dom TrbovljeNaslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel: (03) 56 24 100

Fax: (03) 56 24 101

Spletna stran: http://www.zd-trbovlje.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolevnosti, ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje uporabnikov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost opravlja pretežno za občane Občine

Trbovlje oziroma v specialističnih dejavnostih tudi za vse prebivalce Zasavja, pri čemer se, zaradi celovitejšega zadovoljevanja potreb uporabnikov, povezuje tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami v Zasavju in v Sloveniji.
januar 5th, 2014Zdravstveni dom TolminNaslov: Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova ulica 6, 5220 Tolmin

Tel: (05) 388 11 20

Fax: (05) 381 02 66

Spletna stran: http://www.zd-tolmin.si/

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Tolmin je javni zavod, ki so ga ustanovile Občina Bovec, Občina Kobarid in Občina Tolmin za zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva občanov.

Zavod zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo prebivalcem Zgornjega Posočja na terenu, ki obsega 941,5 kvadratnih kilometrov. Za zagotavljanje uporabnikom prijaznih in dostopnih storitev deluje na več lokacijah:

Zdravstveni dom Tolmin, Zdravstvena postaja Bovec, Ambulanta Trenta, Zdravstvena postaja Kobarid, Zdravstvena postaja Most na Soči, Zdravstvena postaja Podbrdo, v prostorih Šolskega centra Tolmin (Šolska zobna ambulanta in Ortodontska ambulanta), v socialno varstvenem zavodu DU Podbrdo in v enotah Petrovo Brdo in Tolmin.

Za ohranjanje zdravja in reševanje zdravstvenih problemov posameznikov, družin in skupnosti poteka obravnava tudi na domovih pacientov, na terenu in v lokalni skupnosti.

(c) 2008 - 2023