Naslov: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica

Tel: (05) 711 21 00

Fax: (05) 711 21 01

Kratka predstavitev:

ZD_Ilirska bistrica

ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA je v sedanji obliki ustanovila Občina leta 1993, kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju. Ob koncu leta 2006 so v organizacijski strukturi Zdravstvenega doma naslednje dejavnosti:
-splošna/družinska medicina (5 splošnih ambulant, ambulanta v socialnovarstvenem zavodu, šolski dispanzer, antikoagulantna ambulanta, center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, preventiva in vzgoja)
-nujna medicinska pomoč (urgentna ambulanta, nujni medicinski prevozi)
-dispanzer za medicino dela prometa in športa
-specialistične ambulante (ortoped)
-zobozdravstvo (4 ambulante, zobotehnika, zobozdravstvena vzgoja)
-patronažna služba (5 nosilcev)
-laboratorij
-RTG
-reševalna služba (nenujni medicinski prevozi)
-upravno-tehnične službe.

Večino dejavnosti opravljamo na sedežu zavoda na Gregorčičevi cesti 8 v Ilirski Bistrici.
Zobozdravstvena dela v najetih prostorih na Ulici IV. armije 1 in v OŠ Antona Žnideršiča.
Dislocirane zdravstvene postaje so v Podgradu 12b, Knežaku 147b in ambulanta v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15.

Zaposlujemo 75 sodelavcev (10 zdravnikov, 5 zobozdravnikov in dentistov, 5 diplomiranih MS in VMS, 28 medicinskih tehnikov, 27 pa je ostalih poklicev). Ker imamo pooblastilo za izvajanje specializacij iz družinske medicine, so pri nas občasno zaposleni tudi specializanti. Problem postaja starostna struktura zdravnikov in razne omejitve, saj dežurno službo lahko opravlja le še 5 redno zaposlenih zdravnikov, zato si moramo pomagati tudi s pogodbenimi izvajalci.