Telefon: 080 27 37

Spletna stran: http://www.deos.si

Elektronski naslov: infotocka@deos.si

Center je zasebni socialnovarstveni zavod s koncesijo, ustanovljen leta 2005 in je del družbe DEOS, ki združuje osem centrov starejših. Center stoji blizu občinskega trga in pod robom gozda, kjer se vzpne pot na Koreno, ki je znano kot lepo razgledišče in izletniška točka. Dostop do centra je mogoč tudi s primestnim avtobusom na relaciji Ljubljana–Horjul, za obiskovalce z avtomobilom pa so na voljo tudi parkirišča. V našem centru dom nudimo 159 stanovalcem in stanovalkam, ki bivajo v 30 enoposteljnih, 60 dvoposteljnih in 3 troposteljnih sobah.

Skoraj vse sobe v centru so opremljene s kopalnico, večina jih ima balkon, tretjina tudi klimo. Center je razdeljen na enote A, C in D in varovano enoto s povečanim nadzorom (demenca). Na oddelkih imamo tudi dnevne prostore s čajno kuhinjo in televizorjem, tu se stanovalci radi zadržujejo in družijo. Vsakega obiskovalca najprej sprejmemo na recepciji, kjer je tudi na voljo prostor za druženje s stanovalci ali svojci. Center ima prostor za fizioterapijo, delovno terapijo, domsko kapelo, bife s teraso. Na voljo so tudi frizer, pediker in maser.

V neposredni bližini centra so cerkev, pošta, lekarna, trgovina in knjižnica. Vsi zaposleni v centru si s svojo strokovno usposobljenostjo in osebnim pristopom prizadevamo, da se vsak stanovalec v novem domu počuti varno in sprejeto. Zaposleni, stanovalci, svojci, prostovoljci in obiskovalci se s skupnimi močmi vsak dan trudimo, da je bivanje v centru za vse čim bolj prijetno.

Horjul

Oglej si več… »


Naslov: Loka pri Zidanem mostu 48 1434 Loka pri Zidanem Mostu

Tel: (03) 565-81-00

Spletna stran: http://www.tdu-loka.si

Kratka predstavitev:

Dom upokojencev je s svojo dejavnostjo začel pred 68-mi leti. Ustanovil ga je takratni OLO Trbovlje oktobra leta 1947. Nacionalizirana graščina je v začetku nudila zatočišče 80 osebam, pretežno invalidom in brezdomcem s področja Zasavja. Sčasoma so potrebe po dodatnih kapacitetah narekovale širitev in dograditve k obstoječi graščini. Tako je bil leta 1970 zgrajen prizidek s 50 mesti, leta 1976 paviljon s 60 mesti, leta 1983 kuhinja in leta 1990 prizidek s 68 mesti in servisnimi prostori. Leta 1993 je ustanoviteljstvo z občin prešlo na Republiko Slovenijo.

V Trubarjevem domu se trudimo ohranjati oziroma dvigovati raven bivalnega standarda in v čim večji meri zagotavljati zadovoljevanje nematerialnih potreb stanovalcev, kar poskušamo doseči z obnavljanjem prostorov in opreme, izobraževanjem zaposlenih, spremljanjem smernic socialne stroke in stroke zdravstvene nege ter prilagajanjem na novonastale potrebe okolja in družbe.
Dom je vključen v sistem kakovosti E-qalin, mednarodni sistem upravljanja s kakovostjo in doseganja poslovne odličnosti. Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so: boljša kakovost storitev za stanovalce, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, pomoč vodstvu ter zaposlenim v domu pri zagotavljanju ter izpopolnjevanju kakovostnih storitev, usposobljenost osebja in vodilnih delavcev za razmišljanje o kakovosti, specifično za dejavnost, pospeševanje ozaveščenosti o kakovosti v domovih in socialne politike, nacionalna ter mednarodna primerljivost domov in certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.
Po zadovoljstvu uporabnikov, tako stanovalcev, kot njihovih svojcev, se TDU Loka uvršča nad povprečje domov v državi.

trubarjev dom upokojencev (5) trubarjev dom upokojencev (2) Oglej si več… »


Naslov: Dom starejših občanov Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur pri Celju

Tel: (03) 74 61 700

Fax: (03) 74 61 819

Spletna stran: http://www.dom-starejsih-sentjur.si

Kratek opis:

Dom starejših Šentjur je javni socialno varstveni zavod, deluje od leta 1999. Stanovalcem nudimo kakovostno socialno oskrbo, nastanitev, prehrano, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego, fizioterapijo, vključevanje v aktivnosti delovne terapije, funkcionalne terapije in ostale aktivnosti. Ponujamo možnost nastanitve v enoposteljne, dvoposteljne in triposteljne sobe, z možnostjo uporabe lastnih sanitarij in balkona ali terase, posebna ponudba v domu pa je možnost nastanitve v oskrbovana stanovanja, ki so v regiji najcenejša. Kapaciteta doma je 167 mest, razpolagamo pa z 39-timi enoposteljnimi sobami, 34-timi dvoposteljnimi sobami in 20-timi triposteljnimi sobami.

Čas, v katerem živimo, pa od nas terja še več, zato se trudimo, da pri izvajanju storitev poleg omenjenih nudimo možnost izbire različnih aktivnosti, ki so pisane na kožo našim uporabnikom, zato jih sproti dopolnjujemo. Izvajamo redno dnevno telovadbo in razgibavanje, delovno terapijo, aktivnosti za krepitev in ohranjanje spominskih sposobnosti, stanovalci imajo možnost vključitve v pevski zbor stanovalcev, skupine starih za samopomoč, bralni klub, možnost uporabe domske knjižnice, pedikuro, frizerstvo, masaže….

V življenje v domu aktivno vključujemo svojce stanovalcev z organiziranjem skupnih prireditev, izvajamo redne sestanke, najbolj obiskana pa je vsakoletna jesenska prireditev Sonce v jeseni, ki jo pripravimo v sklopu mednarodnega dneva starejših konec septembra ali v začetku oktobra.

Aktivni del vsakdanjega življenja so prostovoljci, ki v hišo med stanovalce prihajajo skozi vse leto, tako mlajši kot tudi starejši.

Ker smo vpeti v lepo okolje in naravo, okolica našega doma nudi tudi možnosti za krajše in daljše sprehode, bodisi v sam Šentjur ali na okoliške vzpetine, naša nova pridobitev pa je  Kneippov park, ki je namenjen tudi zunanjim uporabnikom in ponuja dodatne terapevtske metode, kot so: gibanje, fitoterapijo, hidroterapijo in čebričenje.

Redno nas obiskujejo tudi člani Športnega kinološkega društva Celeia Celje, ki s svojimi kosmatimi prijatelji (skupina Kosmati smrčki) terapevtsko delujejo na področju odpravljanja zdravstvenih in psihičnih težav, nudijo oporo, poskrbijo za smeh in sprehod v obojestransko korist, tako štirinožnih prijateljev kot stanovalcev.

Paleto ponudb smo od lanskega leta dalje zaradi nenehnega prilagajanja potrebam starostnikov dopolnili z možnostjo dnevnega varstva, ki ga izvajamo od ponedeljka do petka, dneve in ure, ko so v domu, lahko uporabniki in njihovi svojci določajo sami sproti, na ta način se morda tudi lažje privadijo na domsko življenje v celoti oz za stalno.

V letošnjem letu smo zagotovili tudi dodatne kapacitete za tiste, ki bi želeli zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov v domu ostati krajši čas – ponujamo tudi začasne, kratkotrajne namestitve, ki se po vsebini ne razlikujejo od stalne nastanitve, so le časovno omejeni. Na tak način se lahko svojci razbremenijo in odpočijejo, ta čas pa za starostnika poskrbi strokovno usposobljen kader v našem domu.

V letošnjem letu je bila  zaključena pomembna prenova skupnih prostorov na dveh enotah ter na novo pridobljena domska kavarna.

Po končani obnovi smo postali drugačni od drugih domov zaradi uvajanju koncepta gospodinjskih skupin, ki  omogočajo stanovalcem ustreznejše doživljanje skupnosti oz. druženja v skupinski kuhinji, ki je srce gospodinjske skupine. Ritem in način življenja v gospodinjskih skupinah je enak tistemu, ki ga stanovalci, med katerimi so tudi osebe z demenco, poznajo od doma, kar pomeni, da se prilagaja posameznikovim izkušnjam, navadam, potrebam in željam. V gospodinjski skupini se vse odvija spontano, z možnostjo čim večjega vključevanja in spodbujanja stanovalcev k vsem dogajanjem – kuhanju, pripravljanju pogrinjkov, pomivanju posode, pometanju…, ves čas poteka komunikacija med zaposlenimi in stanovalci, kar omogoča aktivno sooblikovanja dnevnega ritma in upošteva bistvene značilnosti posameznikovih življenjskih zgodb.  Sestavni del prostora pa so tudi počivalni kotički s kamini.
Ta koncept je novost in še  posebej primeren za stanovalce, obolele za demenco in ga kot takega tudi uvajamo.

V našem domu potekajo tudi redna izobraževanja na temo razumevanja bolezni demence, prepoznavanja te bolezni, o ustreznih načinih komunikacije, pristopih, nudenju pomoči in podpore svojcem obolelih z demenco in tudi drugim zainteresiranim. Te aktivnosti potekajo pod okriljem Spominčice Šentjur, Društva zahodno-štajerske pokrajine za pomoč pri demenci, ki ima svoj sedež v domu.

Naša domska kuhinja slovi po domači in okusni hrani, na našem jedilniku stanovalci lahko najdejo preproste jedi iz njihove preteklosti, pripravljene na njihovo pobudo, do zahtevnejših jedi. Pripravljamo tudi sladice za zunanje uporabnike, posebej slovi naša orehova potica, kar nekaj uporabnikov iz neposredne okolice redno prihaja po obroke zase ali za svojce.

Ker se zavedamo, da je zaključek življenja najbolj intimna izkušnja posameznika in hkrati neizbežna izkušnja, smo načrtno pristopili tudi k uvedbi paliativne oskrbe – blažilne oskrbe neozdravljivo bolnih in umirajočih. Smo prvi dom v regiji, ki je s pomočjo vodilne strokovnjakinje s področja paliativne oskrbe v Sloveniji (dr. Urške Lunder) na organiziran, ustrezen in rahločuten način aktivno pristopil tudi k reševanju te tematike.

Dom starejših Šentjur je mozaik medgeneracijskega druženja, predvsem pa seveda kvalitetnega preživljanja starosti. Naš trud je usmerjen v dobrobit vsakega posameznika, hkrati pa tudi v kvalitetno združevanje poklicnega in zasebnega življenja – se pravi, da tudi zaposlenim zagotavljamo prijazno delovno okolje – prejeli smo že osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.

Obiščete lahko tudi našo spletno stran, kjer boste našli vse vrste potrebnih informacij, pa tudi veliko fotografij v rubriki Utrinki, prebrali boste lahko tudi naš domski časopis Brazde in brvi, ki ga ustvarjamo vsi skupaj: stanovalci, zaposleni in svojci stanovalcev, tudi kakšno gostujoče pero.

 

 

Oglej si več… »
marec 26th, 2013Dom Danice Vogrinec MariborNaslov: Dom Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor

Tel: (02) 480 61 00

Fax: (02) 471 31 57

Spletna stran: http://www.danica-vogrinec.si

Kratek opis:

Dom Danice Vogrinec Maribor

Maribor obstaja kot mesto že od leta 1254. Takrat je v njem živelo okoli tisoč ljudi. Življenjske in bivalne razmere v mestu so bile slabe, pač primerne takratnemu času. Na Pobrežju so leta 1974 zgradili nov dom z zmogljivostjo 240 postelj. Poimenovali so ga Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Dom nosi ime po zaslužni socialni in družbeno politični delavki, ki je s svojim delovanjem doprinesla k razvoju institucionalnega varstva starostnikov na tem območju največji delež. Nekaj oskrbovancev se je iz Viltuša preselilo v Maribor, veliko pa jih je ostalo v okolju, ki so ga bili vajeni.

S pestro ponudbo in intenzivno promocijo širokega nabora storitev, ki jih dom razvija za starejše, bo kontinuirano gradil blagovno znamko Danica Vogrinec. Dom bo svoj razvoj gradil na dolgoletni tradiciji in bogatih izkušnjah, ki jih je pridobival skozi desetletja. Razvijal bo mrežo enot in ohranjal ali povečeval število posteljnih kapacitet.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023