Naslov: Dom Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor

Tel: (02) 480 61 00

Fax: (02) 471 31 57

Spletna stran: http://www.danica-vogrinec.si

Kratek opis:

Dom Danice Vogrinec Maribor

Maribor obstaja kot mesto že od leta 1254. Takrat je v njem živelo okoli tisoč ljudi. Življenjske in bivalne razmere v mestu so bile slabe, pač primerne takratnemu času. Na Pobrežju so leta 1974 zgradili nov dom z zmogljivostjo 240 postelj. Poimenovali so ga Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Dom nosi ime po zaslužni socialni in družbeno politični delavki, ki je s svojim delovanjem doprinesla k razvoju institucionalnega varstva starostnikov na tem območju največji delež. Nekaj oskrbovancev se je iz Viltuša preselilo v Maribor, veliko pa jih je ostalo v okolju, ki so ga bili vajeni.

S pestro ponudbo in intenzivno promocijo širokega nabora storitev, ki jih dom razvija za starejše, bo kontinuirano gradil blagovno znamko Danica Vogrinec. Dom bo svoj razvoj gradil na dolgoletni tradiciji in bogatih izkušnjah, ki jih je pridobival skozi desetletja. Razvijal bo mrežo enot in ohranjal ali povečeval število posteljnih kapacitet.