Naslov: Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 300 72 40

Fax: (01) 300 72 60

Spletna stran: http://www.ssfkz.si

Kratek opis:

Leta 1945 je bila ustanovljena Zobotehniška šola. Ustanovitev Zobotehniške šole je pomenila popolno spremembo pojmovanja zobotehniškega poklica. Zobotehnik je postal enakovreden drugim poklicem srednješolsko izobraženih zdravstvenih delavcev.

Leta 2005 smo, med prvimi v državi, začeli priprave na modularno obliko pouka. Prenovi programa kozmetični tehnik so leto kasneje sledili še ostali trije programi: farmacevtski tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik.

Prenova je dijakinjam in dijakom programa kozmetični tehnik prinesla možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij: vizažist, maniker, pediker in maser.

Program laboratorijski tehnik je dobil tudi novo ime tehnik laboratorijske biomedicine. Vsi pa so z modularno obliko bolj povezani s praktičnim delom v šoli in pri delodajalcih. Prenova ponuja tudi odprti kurikul, ki omogoča prilagajanje izobraževanja potrebam delodajalcev.

Od leta 2008 izobražujemo za poklice:

– farmacevtski tehnik,
– kozmetični tehnik,
– tehnik laboratorijske biomedicine in
– zobotehnik.

V zadnjih desetih letih smo v šoli prenovili večino učilnic in laboratorijev. Čeprav ima šolska stavba že  častitljivih petdeset let, kaže s sodobno opremljenimi učilnicami in laboratoriji mladostno in  svežo podobo.

Oglej si več… »


Naslov: Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

Tel: (Tajništvo) (01) 300 16 11

Fax:   (01) 300 16 50

Spletna stran: http://www.szslj.si

Kratek opis:

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je bila ustanovljena 31.7.1997, ko je vlada RS z Aktom o ustanovitvi potrdila nastanek šole.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je bila 19.11. 1997 vpisana v register Republike Slovenije.

1.9.1998 se je preselila v svojo novozgrajeno stavbo na Poljanski cesti 61 v Ljubljani.

Usmerjeni smo v ustvarjalnost in kakovost razvoja šole, da bomo vsi, ki delujemo v šoli, uspešno opravili svojo poslanstvo. Prizadevamo si:

– kakovostno posredovati sodobno znanje in razvijati samostojno in odgovorno srednjo medicinsko sestro/ srednjega zdravstvenika in bolničarja- negovalca/ bolničarko negovalko,

– vzgajati z vzgledom za strpno, miroljubno življenje ljudi na šoli in oblikovati demokratične kulturne odnose,

– razvijati ustvarjalnost in sposobnost oblikovati celovito osebnost

Oglej si več… »


Naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 2, Rakičan 9000 Murska Sobota

Tel: (02) 521-1450 ali 537-1690

Fax:   (02) 537-1691

Spletna stran: http://www.szs-ms.si

Kratek opis:

Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota je ustanovil Okrajni ljudski odbor Murska Sobota 22. 07. 1960.

1961. leta je prenesel ustanoviteljske pravice na občinski ljudski odbor. Ime šole je bilo Šola za zdravstvene delavce II. stopnje s sedežem v Murski Soboti.

Šola ni imela lastnih prostorov, zato je gostovala v stavbi ekonomske šole in šolskega centra za blagovni promet.

1962. leta je dobila svoje prostore na Trstenjakovi ulici v Murski Soboti.

01. 01. 0971 se je preimenovala v Zdravstveno šolo Murska Sobota in 1983. leta v Srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota.

Leta 1973 se je šola preselila v nove prostore v Rakičan, kjer smo še danes.

srednja-zdravstvena-sola-murska-sobota.JPG

srednja-zdravstvena-sola-murska-sobota-1.JPG

srednja-zdravstvena-sola-murska-sobota-2.JPG

(c) 2008 - 2023