Naslov: Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo Mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 393 2170

Spletna stran: http://www.sc-nm.si/szks

Kratek opis:

Na srednji zdravstveni in kemijski šoli Novo mesto izobražujemo dijake za naslednje vzgojno-izobraževalne programe: zdravstvena nega (4 leta), bolničar-negovalec (3 leta), zdravstvena nega – pti (2 leti), kemijski tehnik (4 leta), farmacevtski tehnik (4 leta) in kozmetični tehnik (4 leta).

Z bogato tradicijo uresničujemo naše poslanstvo: Na naši šoli bodo dijaki programov zdravstvena nega, bolničar-negovalec, kemijski in farmacevtski ter kozmetični tehnik pridobili strokovna in splošna znanja, spretnosti in navade, potrebne za samostojno, odgovorno in samozavestno opravljanje poklicnih nalog ali uspešno nadaljevanje izobraževanja. Pomagali jim bomo pri oblikovanju lastne osebnosti in pri spopadanju z življenjskimi preizkušnjami na poti v samostojno življenje.

Z ustrezno opremljenimi laboratoriji, z modernim kozmetičnim salonom, lepimi učilnicami, novimi igrišči in trim stezo imamo vse možnosti, da smo usmerjeni v prihodnost in da dosegamo zavidljive rezultate na vseh področjih delovanja.

Z dobro zastavljenimi cilji želimo čim boljše rezultate naših dijakov, omogočiti napredek nadarjenim dijakom, perspektivnim športnikom, zmanjšati osip, vključiti dijake v številne projekte, obšolske dejavnosti, izvajati projektno in strokovno delo, razvijati inovativnost, skrbeti za dobro sodelovanje s starši in širšo skupnostjo.