Naslov: Reševalna postaja Bled, OE ZD Bled, Mladinska cesta 1, 4260 Bled

Dispečerska služba – reševalna postaja Bled: (04) 575 4000

Spletna stran: http://www.zd-bled.si

Opis: 

Reševalna postaja Bled je bila ustanovljena leta 1955.

Zdravstveni dom Bled ima v okviru sistema NMP status B, kar pomeni, da mora za nujna stanja na terenu zagotoviti ekipo v sestavi zdravnik, zdravstveni tehnik/diplomirani zdravstvenik -spremljevalec in zdravstveni tehnik -voznik. Enota v okviru ambulante za nujno medicinsko pomoč (ANMP) in reševalne postaje (RP) pokriva območje štirih občin (Bled, Radovljica, Gorje, Bohinj). Na območju, ki ga pokriva RP sta še enoti (A Radovljica, A2 Bohinj).

Vodje enot:
Direktor: mag.Leopold Zonik, dr.med.spec.
Vodja nujne medicinske pomoči: Urška Vogelnik, dr.med.spec.
Vodja reševalne postaje: Mitja Kosič, dipl.zn.
Število izmen: 4
Število vozil za izvajanje NMP: 7
Število zaposlenih, ki se vključujejo v izvajanje NMP: 30
Število zaposlenih na reševalni postaji: 12

Območje izvajanja NMP: UE Radovljica (Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Radovljica).
Število občanov na skupnem območju je 34.285. Skupno število naselij je 98. 59 % prebivalcev živi v nemestnih naseljih. Število tujih gostov je bilo leta 2004 268.588, število počitniških hiš je 2247 (cca. 90.000 ljudi). Velikost območja je 640,94 km2, skupna dolžina cest je 770,29 km. Gostota naseljenosti je 53 občanov/km2, najbolj oddaljen kraj, ki ga pokriva RP Bled, je Martinček na Jelovici – 60 minut v eno smer. Na območju se odvija veliko število javnih prireditev.

Površina območja, ki ga pokriva RP Bled, meri 640,94 km2, kar predstavlja 3 % celotne površine Slovenije. 57 % območja pokriva gozd. Značilnost terena so tri jezera ter otok. Ob posredovanju na Blejskem otoku je do leta 2010 prevoz ekipe NMP opravil policijski ali gasilski čoln, zaradi neoperativnosti policijskega pa zadnji dve leti samo gasilski. Zaradi posebnosti terena je potrebno dobro sodelovanje s službami, ki so v sistemu zaščite in reševanja: gasilci, gorska reševalna služba, podvodna reševalna služba, jamarska reševalna služba, policija idr.
Na Reševalni postaji Bled je zaposlenih sedem zdravstvenih tehnikov ter pet diplomiranih zdravstvenikov. V delo ekipe NMP Bled se vključuje tudi osem zdravnikov.


Vozni park šteje sedem vozil:
1X Vozilo urgentnega zdravnika VW Golf VUZ 1
4X Nujno reševalno vozilo VW Transporter NRV 1, NRV 2, NRV 3, NRV 6
1X Nujno reševalno vozilo MB Sprinter NRV 4
1X Reševalno vozilo VW Transporter RV 5

Vsa vozila so opremljena v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči in Pravilniku o prevozih pacientov. Vsa vozila imajo vgrajen sistem zvez zdravstva, ZARE, ZARE+ in DMR. Vozila, ki so namenjena nujnim posredovanjem imajo sistem za navigacijo v prometu. Vozila niso stara, so pa iztrošena, povprečno imajo prevoženih okoli 300.000km.
Ob delavnikih in vikendih je 24ur/dan na voljo eno nujno reševalno vozilo. Ob delavnikih je od 8. do 17. ure dodatno na voljo reševalno vozilo z izvajanje nenujnih reševalnih prevozov ter od 7. do 15 ure še vozilo za izvajanje sanitetnih prevozov.

V letu 2011 smo prevozili 228.485 kilometrov prepeljali 5563 oseb od tega je bilo 679 intervencij z značajem vitalne urgence.

TRANSPORT URGENTNIH PACIENTOV GLEDE NA KAZUISTIKO
Kirurgija: Splošna bolnica Jesenice, UKC Ljubljana
Interna: Splošna bolnica Jesenice, UKC Ljubljana, KC Golnik
Pediatrija: Splošna bolnica Jesenice
Ginekologija: Splošna bolnica Jesenice, Kranj, UKC Ljubljana
Psihiatrija: Psihiatrična bolnica Begunje

SPECIFIKA TERENA:
• 15 % prebivalcev je starejših od 65 let
• velika migracija prebivalstva v času vikenda (vse leto, ne glede na letne čase )
• veliko turistov (večina starejši )
• verska romanja – Brezje, Blejski otok
• 10 smučišči in 1 sankaško progo
• 5 kampov
• 3 jezera ( utopitve ! )
• Športno letališče Lesce ( padalstvo ), Bohinj – zmajarji
• plezanje ( alpinisti ), gorsko pohodništvo
• rafting ( kanu ) – 2 reki ( Radovna, Sava )
• dom ostarelih v Radovljici, dom ostarelih v Srednji vasi v Bohinju, Psihiatrična bolnišnica Begunje, dom Matevža Langusa v Radovljici
• vojašnica Bohinjska Bela,Vojašnica Pokljuka
• Diagnostični center Bled
• 57% območja pokrivajo gozdovi ( nesreče pri delu v gozdu )
• 3 konjeniški klubi
• Golf igrišče ( starejša populacija )
• Število nočitev Bled, Bohinj l 2008 – 782.502
• Število počitniških hiš – 2247 (cca 90.000 ljudi)