Naslov: Reševalna postaja Ljubljana, Zaloška cesta 25 1000 Ljubljana

Dispečerska služba – informacije: (01) 548 35 51

Naročanje nenujnih reševalnih prevozov: 080 17 84

Naročanje medkliničnih prevozov: (01) 522 23 23

Fax: (01) 432 73 31