Naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15 8250 Brežice

Tel: 07 46 68 100

Fax: 07 46 68 110

Spletna stran: http://www.sb-brezice.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine, na njo pa delno gravitirajo tudi prebivalci sosednjih območij.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično bolnišnično dejavnost za področje interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

Oglej si več… »
marec 4th, 2012Bolnišnica postojnaNaslov: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4 6230 Postojna

Tel: (05) 7000 720

Fax: (05) 720 40 09

Spletna stran: http://www.bolnisnica-po.si

Kratek opis:

V bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna na leto pokuka na svet okrog 1300 novorojenčkov. V zadnjem letu je 25 odstotkov porodnic želelo roditi z epiduralno analgezijo, okrog 30 bolnic pa jih vsako leto rodi v vodi. Od ustanovitve bolnišnice se je v njej rodilo več kakor 60.000 otrok.

Ves ta čas smo se v bolnišnici trudili, da bi se držali enega in edinega načela – ostati prijazna bolnišnica otrokom in materam. Bodoče matere imate možnost, da se odločite, kako boste rodile in kakšno protibolečinsko terapijo si boste izbrale. Svoje novorojene otroke lahko obdržite pri sebi 24 ur na dan, če ste preveč utrujene, pa zanje prav tako dobro poskrbijo tudi medicinske sestre. Pa še eno možnost imate: v tej bolnišnici si lahko po porodu delite sobo tudi s svojim partnerjem.

Na področju ginekologije opravljamo v bolnišnici tudi klasično kirurgijo, razen kirurgije razširjenih malignih obolenj. Vse več pa je endoskopskih posegov. Na leto opravimo približno 600 operacij. Novejše tehnike operiranja in s tem hitrejše okrevanje omogočajo na tem področju krajšo ležalno dobo, kar je v današnjem času izjemna prednost.

Novosti smo vpeljali tudi na področju diagnostike in zdravljenja neplodnosti, zgodnje diagnostike v nosečnosti (prenatalni presejalni testi, amniocenteze), pri enodnevnih posegih (histeroskopijah) in ultrazvočnih preiskavah.

Naša bolnišnica želi postati in ostati materam in novorojenčkom prijazna porodnišnica, na področju ginekologije pa bolnicam nuditi oskrbo in zdravljenje po sodobnih strokovnih smernicah.

V največji možni meri želimo varovati zasebnost bolnic in ustreči njihovim željam, če te niso v nasprotju s strokovno doktrino.

Da bi to dosegli, se moramo truditi prav vsi zaposleni – od prvega do zadnjega, za uspeh pa je potrebno tudi nekaj dobre volje in uvidevnosti s strani bolnic, porodnic in njihovih najbližjih.

Hvala, da lahko skupaj z vami dajemo svetu nova življenja.

Oglej si več… »
marec 4th, 2012Bolnišnica SežanaNaslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. št. 4 6210 Sežana

Tel: (05) 707 40 00

Fax: (05) 707 40 19

Spletna stran: http://www.bolnisnica-sezana.si

Ambulantno naročanje: http://www.bolnisnica-sezana.si/splosne-informacije.htm

Kratek opis:

Dejavnost bolnišnice Sežana vključuje tudi rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih.

Gre za uporabo posebnih klimatskih pogojev za kompleksen program rehabilitacije, ko se bolniki, v času rehabilitacije, zadržujejo v podzemni kraški jami.

Naše poslanstvo je: zdravljenje in rehabilitacija bolnikov, podaljšano bolnišnično zdravljenje, izvajanje programa dialize, opravljanje zdravstvenih storitev v skladu s strokovno doktrino, kakovost storitev, visoka stopnja zadovoljstva bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih.


Naslov: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici

Tel: (05) 330 1000

Fax: (05) 330 1057

Spletna stran: https://www.bolnisnica-go.si/

 

Kratek opis:

Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

Za bolnišnico je zelo pomemben razvoj in spremembe v zadnjih desetih letih. Procesi so bili v letih od 1990 do 1997 zelo dinamični, za bolnišnico nikakor ne samo dobri, kar kažejo mnogi kazalci. Zelo dinamično je bilo sindikalno delovanje, ki je bilo večkrat bolj intenzivno od slovenskega povprečja. Vodstva bolnišnice, ki so se v teh letih zelo hitro menjavala, niso uspevala pri urejanju sprememb in pričakovanj sindikatov ter spremembe usmeriti v razvoj bolnišnice.

Zelo pomemben kazalec razmer v bolnišnici je finančna slika skozi leta. Krizna leta so bila predvsem 1994, 1995 in 1997. Od konca leta 1997 do danes so se kazalci poslovanja pomembno izboljšali in so med najboljšimi med slovenskimi bolnišnicami. Poslovno leto 2004 je bilo najboljše do sedaj v naši bolnišnici.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023