Naslov: Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici

Tel: (05) 330 1000

Fax: (05) 330 1057

Spletna stran: https://www.bolnisnica-go.si/

 

Kratek opis:

Splošna bolnišnica “Dr.Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

Za bolnišnico je zelo pomemben razvoj in spremembe v zadnjih desetih letih. Procesi so bili v letih od 1990 do 1997 zelo dinamični, za bolnišnico nikakor ne samo dobri, kar kažejo mnogi kazalci. Zelo dinamično je bilo sindikalno delovanje, ki je bilo večkrat bolj intenzivno od slovenskega povprečja. Vodstva bolnišnice, ki so se v teh letih zelo hitro menjavala, niso uspevala pri urejanju sprememb in pričakovanj sindikatov ter spremembe usmeriti v razvoj bolnišnice.

Zelo pomemben kazalec razmer v bolnišnici je finančna slika skozi leta. Krizna leta so bila predvsem 1994, 1995 in 1997. Od konca leta 1997 do danes so se kazalci poslovanja pomembno izboljšali in so med najboljšimi med slovenskimi bolnišnicami. Poslovno leto 2004 je bilo najboljše do sedaj v naši bolnišnici.

Po deležu oskrbe prebivalstva regije sodi bolnišnica v sam vrh med slovenskimi bolnišnicami, kar pomeni dobro osnovo za bodočnost. Je bolnišnica, ki dosega največjo prepoznavnost v sosednjih državah (Italija), kar je tudi dobro izhodišče za vstop na evropski zdravstveni trg. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so pred bolnišnico postavljeni novi izzivi in priložnosti.