Naslov: Zdravstveni dom Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 Sežana

Tel: (05) 73 11 400

Spletna stran: http://www.zd-sezana.si