Naslov: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Tel: (07) 816 15 00

Fax: (07) 816 15 50

Spletna stran: http://www.zd-sevnica.si

Kratek opis:

Osnovno poslanstvo zdravstvenega doma Sevnica je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov-pacientov.