Naslov: Zdravstveni dom Ribnica, Majnikova 1 1310 Ribnica

Tel: (01) 83 72 200

Fax: (01) 83 61 057

Spletna stran: http://www.zdribnica.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Ribnica ostaja temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči na območju občine Ribnice in ostalih občin ustanoviteljic.

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.Kakovost:
Spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo pripeljale do varnejše in visoko kakovostne zdravstvene obravnave.

Učinkovitost:
Iskanje novih sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja zdravstvenih storitev kot iskanju optimalnih stroškov in izvajanju programov oz. dela.

Ustvarjalnost:
Vzpodbujanja sodelavcev, da spregovorijo o svojih idejah in jih, če so prave, tudi udejanijo. Skupaj vedno znova iščemo nove in boljše poti za zadovoljstvo naših uporabnikov.

Zaupanje:
Izvajalci zdravstvenih storitev s kakovostnim delom opravičujemo zaupanje pacientov.

Etične norme:
V zdravstveni dejavnosti in zdravstvenih poklicih ravnamo skladno z etičnimi normami.