Naslov: Zdravstveni dom Novo mesto,  Kandijska cesta 4, 8000 Novo Mesto

Tel: (07) 39 16 700,  (07) 391 67 00

Fax: (07) 33 22 116

Spletna stran: http://www.zd-nm.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Novo mesto ostaja temeljni izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči in prehospitalne enote na območju Mestne občine Novo mesto in ostalih občin ustanoviteljic: Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Pri tem je moto našega delovanja

»Vse, ki bodo prišli v Zdravstveni dom, bomo obravnavali kot da so ti naši najdražji, naši starši, naši otroci, naši prijatelji…; za njih moramo biti njihova najboljša izbira.«

Naše osnovno poslanstvo je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov – pacientov.