Naslov: Zdravstveni dom Lenart, Maistrova ulica 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Tel: (02) 729 18 11

Spletna stran: http://www.zd-lenart.si

Kratek opis:
Zdravstveni dom Lenart je na visokem kakovostnem nivoju s prijaznim in strokovno dobro podkovanim osebjem. Takšen je in takšen naj ostane naš Zdravstveni dom.

POSLANSTVO ZD LENART
1/ Zagotavljanje nujne medicinske pomoči in neodložljivih medicinskih storitev vsem, ki tako pomoč potrebujejo.
2/ Zdravstveno vzgojna in izobraževalna dejavnost za vse zainteresirane prebivalce in zdravstvene delavce.
3/ Izvajanje preventivne in kurativne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

STRATEGIJA ZD LENART
V skladu z  Nacionalnim programom zdravstvenega varstva in v skladu s Splošnim in Področnim dogovorom ter Pogodbo z ZZZS  za leto 2011, želimo izboljšati raven zdravstvenega stanja na območju UE Lenart. Svoje poslovanje in doseganje strategije uravnavamo v skladu s finančnimi možnostmi. To pomeni, da poslovanje uskladimo s politiko ZZZS, večjo pozornost usmerimo v preventivne dejavnosti. Prebivalce osveščamo preko medijev, prirejamo delavnice, osveščamo uporabnike zdravstvenih storitev pri obiskih v zdravstvenem zavodu. Nadaljujemo s politiko kakovosti ISO 9001/2008.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8X22AYZ4P6Q[/youtube]