Naslov: Partizanska cesta 40 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564 86 00

Spletna stran: http://www.zd-gr.si

Kratek opis:

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega:
– Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu M.Sobota in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč
Osnovna zdravstvena dejavnost obsega:
– spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev
– preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu z programom preventivnega zdravstvenega varstva in mednarodnimi konvencijami
– zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja
– preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo
– zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
– patronažne obiske, zdravstveno vzgojo, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialno varstvenih in drugih zavodih
– nujno medicinsko pomoč in reševalno službo
– zdravstvene preglede športnikov
– zdravstvene preglede nabornikov
– ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo
– diagnostične in terapevtske storitve

zdravstveni-dom-gornja-radgona-1.JPG

zdravstveni-dom-gornja-radgona.JPG

zdravstveni-dom-gornja-radgona-2.JPG