Naslov: Zdravstveni dom Ajdovščina , Tovarniška cesta 3, 5270 Ajdovščina

Tel: (05) 36 93 000

Fax: (05) 36 93 150

Spletna stran: http://www.zd-ajdovscina.si

Kratek opis:

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zavod, ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. V mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni pokriva zdravstvene potrebe prebivalcev občin Ajdovščina in Vipava, ki sta ustanoviteljici zavoda.

Sedež zavoda je na Tovarniški cesti 3 v Ajdovščini.

Težišče dejavnosti zdravstvenega doma ni le v zdravljenju bolezni, pač pa postaja tudi pobudnik za krepitev zdravja, preprečevanja bolezni in opuščanje škodljivih navad.

Med temeljne cilje zavoda uvrščamo  dvig kvalitete ter izboljšanje dostopa, do zdravstvenih storitev, kar zagotavljamo zlasti z izobraževanjem zaposlenih, uvajanjem novih programov in širitvijo obstoječih ter s posodabljanjem delovnih prostorov, opreme in aparatur.

Zametki sedanjega zavoda segajo daleč v predvojno obdobje. Zdravstveni dom Ajdovščina pa deluje kot samostojni javni zavod ponovno od leta 1991, ko se je tedanji TOZD Zdravstveni dom  Ajdovščina izločil iz DO ZZD Nova Gorica.

Svojo dejavnost izvaja zavod na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, v Centru za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi, v Domu starejših občanov v Ajdovščini, na domu pacientov in na terenu.