Naslov: Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

Tel: (04) 20 17 100

Fax: (04) 20 17 113

Spletna stran: http://www.zzv-kr.si

Kratek opis:

Začetki Zavoda segajo v prva leta po drugi svetovni vojni. Leta 1954 je bil ustanovljen samostojni Okrajni higienski zavod, ki so se mu v začetku šestdesetih let pridružili laboratorij za medicinsko mikrobiologijo in laboratorija za mikrobiološko in kemijsko analizo živil, vode in vzorcev okolja. Leta 1992 se je preimenoval v Zavod za zdravstveno varstvo Kranj.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je javni zavod v lasti države. Njegov glavni cilj ter smisel obstoja je uresničevanje poslanstva, ki se navezuje na spremembe v kvaliteti življenja človeka. Pomaga pri reševanju problemov povezanih z zdravjem ljudi in okoljevarstvenih problemov. Je eden od devetih območnih zavodov za zdravstveno varstvo v Sloveniji, ki skupaj z Inštitutom za varovanje zdravja predstavljajo temelj preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji.

Dejavnost zavoda obsega socialno medicinsko dejavnost z zdravstveno statistiko in promocijo zdravja; dejavnost higiene in zdravstvene ekologije z laboratorijsko diagnostiko živil, vode in drugih parametrov okolja ter spremljanje nalezljivih bolezni z laboratorijsko diagnostiko povzročiteljev nalezljivih bolezni pri ljudeh.

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj je kot prva zdravstvena organizacija v Sloveniji pridobila certifikat skladnosti sistema kakovosti z zahtevami standarda ISO 9001:2000. Akreditirani smo za izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025, za področje hrupa, kemijskih analiz kmetijskih pridelkov, živilskih proizvodov ter kemijsko in mikrobiološko analizo odpadne vode in odpadkov ter za meritve emisij snovi v zrak.

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-2.JPG

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj.JPG

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-1.JPG

zavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-3.JPGzavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-4.JPGzavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-5.JPGzavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-6.JPGzavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-7.JPGzavod-za-zdravstveno-varstvo-kranj-8.JPG