Print

Naslov: Somnia – Zavod za raziskovanje sanj in budnosti, Rožna ulica 41, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.somnia.si

Elektronski naslov: info@somnia.si

 

Kratka predstavitev

Zavod Somnia je namenjen posameznikom in skupinam, da si s pomočjo raziskovanja svojih sanj in povezovanja le-teh z budnim življenjem omogočajo samospoznavanje, osebno rast in razvoj, vzpostavljanje in ohranjanje notranjega ravnovesja, psihofizičnega zdravja, dvig samopodobe in izboljšanje kakovosti življenja.

Programi posameznikom omogočajo raziskovanje povezav med sanjskim in budnim, nezavednim in zavestnim ter povezovanje čustev, misli, dejanj in fiziologije v uravnovešeno celoto. Udeleženci se v programih naučijo razumeti in sprejemati sebe, učinkovito komunicirati in sprejeti odgovornost za svojo povezanost v odnosih.

 

 

Namen raziskovanja sanj

Ljudje smo veliko več kot menimo, da smo in prav na to nas noč za nočjo spominjajo sanje. Vsake sanje nosijo sporočilo podzavesti. Le-ta pa vsebuje zavedanje o vsem, kar smo in kar lahko postanemo ter nam vedno želi dobro.

Sanje niso odvisne od naših pričakovanj ali pričakovanj drugih ljudi. Prikažejo dejstva, zato jim lahko verjamemo, kar pa ne pomeni, da njihovo simbolno vsebino vzamemo dobesedno. Na svetlo privabijo nezavedne vsebine, ki jih v budnem življenju naš um ne zaznava. Te vsebine se v vsakodnevnem življenju lahko kažejo kot določene frustracije, nepojasnjena čustva, spontana vedenja, ki jih ne razumemo, vzorci v katerih se vrtimo in ne najdemo poti iz njih. Z raziskovanjem sanj lahko te vsebino ozavestimo in spoznamo, jih s pomočjo interpretacije pričnemo razumevati ter novo usvojeno znanje integriramo v budno življenje. To nam omogoča bolj ozaveščeno in s tem dolgoročno kakovostnejše življenje.

Sanjamo z namenom vzpostavljanja notranjega ravnovesja. Povezovanje sanjskega in budnega življenja nam omogoča odkrivanje sebe v svojem bistvu, samospoznavanje, razumevanje svojih čustev, misli, dejanj, namena naših vedenj idr. Izkušnje kažejo, da ko se posameznik začne povezovati s seboj, se sprejemati in razumeti samega sebe, s tem ugodno vpliva na svojo samopodobo in samozavest v odnosih v katere je vpet. Proces osebne transformacije pa mu omogoča ponovno prebujenje notranje želje po samorealizaciji.

 

 

Kako nam lahko povezovanje sanj in budnosti koristi

V svetu je vedno več ljudi, ki se soočajo z različnimi težavami v duševnem zdravju. V zadnjih desetletjih opažamo porast psihosomatskih bolezni, depresij, anksioznih motenj, motenj koncentracije, pozornosti, samomorilnosti, ločitev, motenj hranjenja, zasvojenosti, samopoškodovanja, različnih težav v medosebnih odnosih in nizko samopodobo.

Vse to kaže, da ljudje izgubljamo stik s svojim bistvom. Vedno pogosteje živimo bolj skladno s pričakovanji drugih in družbe kakor pa, da bi bili resnično povezani s seboj.  Z upoštevanjem lastne intuicije in spoštovanjem čustev ter signalov svojega telesa se lahko naučimo živeti neodvisno od okolja v katerem živimo pa kljub temu v harmoniji z njim.

V programih Zavoda Somnia aktivno spremljamo budni in sanjski svet z namenom povezovanja obojega v nerazdružljivo celoto. Na ta način ozaveščamo svoja prepričanja in ravnanja, iščemo vire moči ter načine za vzpostavljanje ravnovesja tako v sanjskem, kakor v budnem svetu. S samozavedanjem in spoštovanjem svojega telesa ter čustev ustvarjamo pogoje za ozaveščanje naših izvornih potreb ter omejujočih prepričanj. V kolikor ozavestimo smisel naših nekonstruktivnih vedenj in vire moči za drugačne izbire, veliko lažje poskrbimo zase in odnose z drugimi.

 

 

Programi Zavoda Somnia

V programih Zavoda Somnia na različne načine skupaj raziskujemo sanje in jih povezujemo z budnostjo. S tem ko se posvečamo sanjam, jim namreč damo priložnost, da nas približajo naši resničnosti, ki ni odvisna od vplivov okolja in naših lastnih ter tujih pričakovanj. Njihova sporočila nas vračajo k sebi, k izvornemu, k vsemu kar je pristno in živo v nas.

 

Delavnice

Na vsaki delavnici se poglobimo v vnaprej določeno temo. Delavnice potekajo izkustveno in interaktivno in so namenjene pridobivanju znanj ter usvajanju tehnik za samostojno raziskovanje sanj in podporo pri osebni rasti.

Delavnice potekajo 2,5 ure v skupini do 10 udeležencev. Prijavite se lahko tako, da pišete na info@somnia.si.

 

Vikend raziskovanja sanj

Udeleženci pridobijo praktično znanje s področja povezovanja sanj in budnosti. S pomočjo različnih načinov raziskovanja sanj, ki lahko koristijo tudi za vsakdanjo uporabo raziskujemo lastne sanje in jih povezujemo z budnostjo. Raziskovanje je v začetnem delu usmerjeno na spoznavanje značilnosti lastnega sanjskega sveta, ozaveščanje sanjskih zgodb, čustev, podzavestnih želja, strahov, interesov, sanjskih simbolov ter vzpostavljanje povezave z budnim svetom vsakdanjega življenja. Vzpostavljanje te povezave bistveno vpliva na samospoznavanje, samozavedanje in krepitev kontakta s seboj. Izhajanje iz sebe krepi posameznikovo samopodobo, na podlagi katere sprejema zavestne odločitve o svojem življenju. Tako opolnomočeni lahko zavestno in konstruktivno izbiramo odnose, svojo vlogo in ravnanja v njih ter si zastavljamo cilje in prioritete, ki so v skladu z želenim načinom življenja.

Število mest je omejeno na 10 oseb. Prijave možne na info@somnia.si.

 

Individualna sanjska terapija

Individualna sanjska terapija je priložnost, da odpravite vzroke in simptome svojih težav, čustvenih stisk in se osebnostno razvijete. Udeležba na sanjski terapiji je primerna za tiste, ki si želite raziskati in razrešiti globlje ozadje vaših stisk, ki se lahko zrcalijo v odnosih, pri delu, v načinu življenja, na telesnem zdravju in drugje. Namenjena je tistim, ki želite individualno pristopiti k povezovanju podzavestnega in zavestnega dela svoje osebnosti in vzpostavljanju ter ohranjanju notranjega ravnovesja.

Sanje služijo kot osnova iz katere izhajamo, proces terapije pa je prilagojen individualnim potrebam posameznika. Zajema pogovor z uporabo različnih načinov dela, z namenom, da posameznik nase pogleda celostno. Sanjska terapija je namenjena temu, da odvzamemo moč svojim omejujočim prepričanjem in energijo uporabimo za prevzemanje pobud in zavestne odgovornosti za svoje psihofizično počutje nase. Tako lahko oblikujemo prijetnejšo sedanjost in prihodnost.

Poteka 1 uro, v paru s psihoterapevtsko in raziskovalko sanj. Prijavite se tako, da pišete na info@somnia.si

Prispevek pripravili:

Andreja Romih in Zarja B. Žarn