Naslov: Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 54 38 100

Fax:  (01) 23 02 224

Spletna stran: http://www.ztm.si

Kratek opis:

Zavod v okviru javne zdravstvene službe zagotavlja preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, diagnostične in terapevtske storitve, vodenje registra darovalcev kostnega mozga, preskrbo z zdravili iz krvi ter izdelavo diagnostičnih reagentov.

Oblikuje doktrino, spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje oddelke za transfuzijo krvi pri bolnišnicah v nacionalno transfuzijsko mrežo. V sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, drugimi humanitarnimi organizacijami in društvi animira in organizira krvodajalce.

Kot nacionalni referenčni center za transfuzijsko medicino izvaja nadzor nad kakovostjo postopkov in pripravkov s področja svoje dejavnosti in se povezuje z ustreznimi mednarodnimi in tujimi institucijami.

Vizija Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino je, da se na vseh področjih svojih dejavnosti razvija v dejaven nacionalni, regionalni in evropski center odličnosti. Tako vizijo podpirajo tudi Direktive o preskrbi s krvjo Evropske unije.

zavod-rs-za-transfuzijsko-medicino-1.JPG

zavod-rs-za-transfuzijsko-medicino-2.JPGzavod-rs-za-transfuzijsko-medicino-3.JPGzavod-rs-za-transfuzijsko-medicino-5.JPGzavod-rs-za-transfuzijsko-medicino-6.JPG