ZASTOPNIKI PACIENTOVIH PRAVIC 

Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Zastopnik pacientovih pravic lahko pacientu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Delo svetovanja, pomoči in zastopanja zastopnika pacientovih pravic je brezplačno in zaupno.

49. člen Zakona o pacientovih pravicah – pristojnosti zastopnika pacientovih pravic:

(1)Pri uresničevanju pravic po tem zakonu pacientu svetuje, pomaga ali ga zastopa zastopnik pacientovih pravic (v nadaljnjem besedilu: zastopnik) zlasti tako, da:

–        pacientu na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so te kršene,

–        daje konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,

–        pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po tem zakonu,

–        za pacienta opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti,

–        pri izvajalcih zdravstvenih storitev neformalno posreduje z namenom hitrega odpravljanja kršitev,

–        kadar ne gre za kršitev pravic po tem zakonu, pacienta napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali pristojen državni organ,

–        v okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu in daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in v korist pacienta za hitro in uspešno razrešitev spora.

(2)Zastopnik daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

(3) Poleg nalog iz prejšnjih odstavkov zastopnik skrbi za promocijo pacientovih pravic in njihovo uresničevanje v sistemu zdravstvenega varstva. Pri tem lahko izvajalcem zdravstvene dejavnosti svetuje in predlaga ukrepe za učinkovito uveljavitev določb tega zakona.

(4) Zastopnik lahko kadar koli naslovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi zastopnik.

(5) Zastopnik določi rok, v katerem mu izvajalec zdravstvene dejavnosti pošlje zahtevana pojasnila in informacije o domnevnih kršitvah. Ta rok ne sme biti krajši od 8 dni. Če izvajalec zdravstvene dejavnosti ne pošlje zastopniku pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mu brez odlašanja sporoči razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

(6) Izvajalec zdravstvene dejavnosti mora zastopniku omogočiti dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za njegovo delo v zvezi z zadevo, ki jo obravnava, najpozneje v petih dneh od prejema zahteve. Zastopnik se lahko seznani z zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi njegove pisne privolitve.

(7) Zastopnik lahko prekine nadaljnje aktivnosti, če ugotovi, da je bila zadeva rešena na drug način, če pacient neupravičeno ne sodeluje v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže zanimanja za nadaljevanje postopka.

(8) Zastopnik lahko na podlagi pooblastila pacienta izvajalcu zdravstvene dejavnosti predlaga način, s katerim naj se ugotovljena nepravilnost odpravi. Pri tem lahko predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki je bila povzročena pacientu.

(9) Zastopniki medsebojno sodelujejo in si nudijo potrebno pomoč pri izvrševanju svojih nalog.

(10) Delo zastopnika je za pacienta brezplačno in zaupno.

Spodaj si oglejte in preberite listo ter kontakte zastopnikov pacientovih pravic za celotno Slovenijo.

Zastopniki pacientovih pravic

Zastopniki pacientovih pravic (po krajih)

LJUBLJANA

Duša Hlade Zore (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/12 z 17. 12. 2014, za obdobje 17. 12. 2014 – 16. 12. 2019)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: dusa.hlade-zore(at)nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure

torek od 8.00 do 13.00 ure

Mojca Mahkota (ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 25. 4. 2023)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana,

Zaloška 29

1000 Ljubljana

tel. številka: 01 542 32 85

e-pošta: mojca.mahkota(at)nijz.si

Uradne ure:

torek od 13.00 do 19.00 ure

sreda od 8.30 do 14.30 ure

Melina Omrzel Petek (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2014/13 z 17. 12. 2014, za obdobje od 17. 12. 2014 do 16. 12. 2019)

Prostori Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Območna enota Hrastnik,

Novi dom 11

1430 Hrastnik

tel. številka: 03 56 46 471

e-pošta: melina.omrzel-petek(at)nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 14.00 do 20.00 ure

torek in sreda od 17.00 do 20.00 ure

________________________________

NOVA GORICA

Dušan Žorž (imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-3/2018/3 z dne 14. 3. 2018, za obdobje od 20. 3. 2018 do 19. 3. 2023)
Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Nova Gorica
Vipavska cesta 13
Rožna Dolina
5000 Nova Gorica

tel. številka: 05 330 21 52

mobitel: 051 331 508

e-pošta: dusan.zorz(at)nijz.si

Uradne ure v pisarni:

ponedeljek od 12.00 do 18.00 ure

četrtek od 12.00 do 18.00 ure

Uradne ure po telefonu:

sreda od 10.00 do 14.00 ure

_____________________________

CELJE

Cvetka Jurak (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2019 z 7. 3. 2019, za obdobje od 10. 4. 2019 do 9. 4. 2024)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

tel. številka: 03 42 51 161 in 031 660 770

e-pošta: cvetka.jurak(at)nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 12.00 do 18.00 ure

torek od 7.00 do 13.00 ure

Olga Petrak (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2017/3 z 16. 3. 2017, za obdobje od 18. 4. 2017 do 17. 4. 2022)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje

Ipavčeva 18

3000 Celje

tel. številka: 03 42 51 161

e-pošta: olga.petrak(at)nijz.si

Uradne ure:

sreda od 12.00 do 18.00 ure

petek od 07.30 do 13.30 ure

Naročanje od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 na tel. št.: 03 42 51 200

________________________________

KRANJ

Avgust Rebič (imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-3/2016/7 z 12. 7. 2016, za obdobje od 12. 7. 2016 do 11. 7. 2021)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Kranj

Gosposvetska ulica 12

4000 Kranj

e-pošta: avgust.rebic(at)nijz.si

Uradne ure:

sreda od 12.00 do 20.00 ure

četrtek od 7.00 do 15.00 ure

Kontaktni podatki za naročanje:

tel. številka: 04 201 71 09

________________________________

RAVNE NA KOROŠKEM

mag. Milena Pečovnik (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-4/2019/5 z 4. 4. 2019, za obdobje od 10. 4. 2019 do 9. 4. 2024)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem
Ob Suhi 5b
2390 Ravne na Koroškem
tel. številki: 02 870 56 15 ali 041 319 744
e-pošta: milena.pecovnik(at)nijz.si
Uradne ure v pisarni:
ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure
torek od 16.00 do 19.00 ure
Uradne ure po telefonu in naročanje:
sreda od 14.00 do 17.00 ure
Kontaktni podatki za naročanje:
tel. številki: 02 870 56 15

______________________________

NOVO MESTO

Zlata Rebolj (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2019/3 z 7. 3. 2019, za obdobje od 10. 4. 2019 do 9. 4. 2024)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Novo mesto

Muzejska ulica 5

8000 Novo mesto

tel. številka: 051 385 485

e-pošta: zlata.rebolj(at)nijz.si

Uradne ure:

torek od 14.00 do 20.00 ure

četrtek od 9.00 do 15.00 ure

Kontaktni podatki za naročanje:

od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro na tel. številka: 07 39 34 313.

________________________________

MARIBOR

Vlasta Cafnik (ponovno imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-1/2018/3 z 14. 3. 2018, za obdobje do 19. 3. 2023)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02333 12 64 in 051 217 424

e-pošta: vlasta.cafnik(at)nijz.si

Uradne ure:

torek od 10.00 do 18.00 ure

sreda od  8.00 do 13.00 ure

Uradne ure po telefonu:

ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure

sreda od 15.00 do 17.00 ure

______________________________

Adela Postružnik (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-2/2016/7 z 5. 5. 2016, za obdobje od 5. 5. 2016 do 4. 5. 2021)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor

Ljubljanska ulica 4/II

2000 Maribor

tel. številka: 02/333 12 63 in 030 464 204

e-pošta: adela.postruznik(at)nijz.si

Uradne ure:

ponedeljek od 10.00 do 18.00 ure

sreda od 8.00 do 16.00 ure

Kontaktni podatki za naročanje:

tel. številka: 041 681 304

torek in petek od 8.00 do 12.00 ure

_____________________________________

MURSKA SOBOTA

Martin Raj (imenovan z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-4/2016/6 z 7. 12. 2016, za obdobje od 7. 12. 2016 do 6. 12. 2021)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Murska Sobota

Arhitekta Novaka 2b

9000 Murska Sobota

tel. številka: 02 534 15 50 ali 051 345 197

e-pošta: martin.raj(at)nijz.si

Uradne ure:

torek, četrtek in petek od 8.00 do 13.00 ure

sreda od 12.00 do 17.00 ure

_____________________________________

KOPER

Jožica Trošt Krušec, mag. prava (imenovana z odločbo Vlade Republike Slovenije št. 18002-3/2019/5 z 4. 4. 2019, za obdobje od 10. 4. 2019 do 9. 4. 2024)

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Koper

Vojkovo nabrežje 4A

6000 Koper

tel. številka: 041 667 501

e-pošta: jozica.trost-krusec(at)nijz.si

Uradne ure:

sreda od 15.30 do 21.30 ure

petek od 14.30 do 21.00 ure

Uradne ure po telefonu na tel. številki: 041 667 501

ponedeljek, torek in četrtek od 18.00 do 20.00 ure

tel. številka za naročanje: 05 66 30 841

od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure