Naslov: Varstveno delovni center Koper , Muzejski trg 7, 6000 Koper 

Tel: (05) 62 62 851

Fax: (05) 62 75 601

Spletna stran: vdc-koper.si

Kratka predstavitev:

Varstveno delovni center Koper je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2002 samostojni zavod, katerega dejavnost natančno opredeljujejo zakonski in podzakonski akti, Pravilniki, Navodila ter temeljni akt VDC – Statut Varstveno delovnega centra Koper.

varstveni zavod koper

Dejavnosti so namenjene predvsem:

– ohranjanju pridobljenih in širitev novih znanj in delovnih spretnosti
– pridobivanju socialnih in delovnih navad,
– uresničevanju lastnih idej in ustvarjalnosti
– stimulaciji občutka koristnosti in samopotrditve
– delovno in socialno udejstvovanje
– vključevanju v širše socialno okolje

varst zavod koper

Varstveno delovni center Koper izvaja storitve:

– vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji v sedmih enotah in
– institucionalnega varstva v stanovanjski skupini Mimoza

Uporabnikom-varovancem zagotavljamo :

– osnovno oskrbo (bivanje, prehrana, prevozi in tehnična oskrba) in
– socialno oskrbo (storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji)
– zdravstveno oskrbo (storitev v okviru institucionalnega programa).