Naslov: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Tel: – 01 522 50 50( glavna centrala)

– CUB ( centralni urgentni blok) 01 522 84 08   in  01 522 84 09

Fax:  01 522 24 82

Spletna stran:  http://www3.kclj.si

Kratek opis:

Univerzitetni klinični center Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost. Izjemoma izvajamo tudi primarno zdravstveno dejavnost.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. Konec leta 2001 je bilo v UKC več kot 6000 zaposlenih in več kot 2000 bolniških postelj. Te številke Univerzitetni klinični center uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji Evropi.

Zdravstvena dejavnost
Med zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, ki jih izvajamo v Kliničnem centru, sodita specialistična ambulantna dejavnost in bolnišnična dejavnost, ki obsegata:

* diagnostiko,
* zdravljenje,
* medicinsko rehabilitacijo in
* zdravstveno nego.

V Univerzitetnem kliničnem centru te dejavnosti opravljamo predvsem za območje ljubljanske zdravstvene regije. Sprejemamo pa tudi bolnike iz drugih zdravstvenih regij, če nimajo organizirane ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni oziroma kadar so k nam napoteni iz drugih bolnišnic, ker so za njihove zdravljenje potrebne najzahtevnejše metode, s katerimi razpolagamo v Univerzitetnem kliničnem centru.

Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:

* razvijanje specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, v skladu z njihovim razvojem v svetu,
* oblikovanje medicinske doktrine,
* uvajanje novih zdravstvenih metod,
* posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom,
* izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter
* zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih bolnišnic.

klinicni-center-ljubljana-4.JPG

klinicni-center-ljubljana-1.JPG

klinicni-center-ljubljana.JPG

klinicni-center-ljubljana-2.JPGklinicni-center-ljubljana-3.JPG

klinicni-center-ljubljana-5.JPGklinicni-center-ljubljana-6.JPGklinicni-center-ljubljana-7.JPGklinicni-center-ljubljana-8.JPGklinicni-center-ljubljana-9.JPGklinicni-center-ljubljana-10.JPGklinicni-center-ljubljana-11.JPG