januar 5th, 2014Zdravstveni dom Trbovlje


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

Tel: (03) 56 24 100

Fax: (03) 56 24 101

Spletna stran: http://www.zd-trbovlje.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Trbovlje je eden izmed največjih in najsodobnejših zdravstvenih ustanov v Sloveniji – zato je za vse uporabnike zdravstvenih storitev zagotovo najboljša izbira!

Poslanstvo zdravstvenega doma je preprečevanje obolevnosti, ohranjanje zdravja (zdravstvena vzgoja in preventivna dejavnost) in zdravljenje uporabnikov, kar je v predpisih opredeljeno kot opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju, z upoštevanjem vseh sodobnih terapevtskih in diagnostičnih postopkov. Zdravstveno dejavnost opravlja pretežno za občane Občine

Trbovlje oziroma v specialističnih dejavnostih tudi za vse prebivalce Zasavja, pri čemer se, zaradi celovitejšega zadovoljevanja potreb uporabnikov, povezuje tudi z ostalimi zdravstvenimi ustanovami v Zasavju in v Sloveniji.
januar 5th, 2014Zdravstveni dom Šentjur


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (2 glasov, povprečje: 5.00 od 5)
Loading...

Naslov: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

Tel: (03) 746 24 00

Fax: (03) 746 24 34

Spletna stran: http://www.zd-sentjur.si

Kratka predstavitev:

Zdravstveni dom Šentjur izvaja zdravstveno dejavnost na območju občine Šentjur, ki meri 222 km2 in ima približno 18.500 prebivalcev in na območju občine Dobje pri Planini, ki meri 17,5 km2 in ima približno 1100 prebivalcev. ZD Šentjur izvaja zdravstveno varstvo tudi za varovance Doma starejših Šentjur.

Delo v zdravstvenem domu je organizirano tako, da je zagotovljeno neprekinjeno zdravstveno varstvo. Medsebojno sodelovanje med zaposlenimi, nadomeščanje in seznanjanje s problematiko zdravstvenega stanja vodi v kakovostno zagotavljanje zdravstvenega varstva tudi ob raznih odsotnostih izbranih zdravnikov.

V organizacijsko strukturo JZ ZD Šentjur spada tudi Zdravstvena postaja Planina pri Sevnici. Planina 68, osnovno zdravstveno dejavnost pa izvajamo tudi v ambulanti Doma starejših Šentjur.

V ZD Šentjur smo v letu 2010 po pogodbi z ZZZS izvajali naslednje dejavnosti:
* dejavnost splošne medicine
* preventivno in kurativno zdravstveno varstvo šolarjev in mladine
* patronažno varstvo in nego na domu
* zobozdravstveno varstvo odraslih in otrok v ZP Planina
* zdravstveno vzgojo odraslih (delavnice in predavanja)
* zdravstveno vzgojo šolskih otrok in mladine
* preventivno zdravstveno varstvo predšolskih otrok
* laboratorijsko dejavnost za potrebe ambulant.

Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic ( Oceni ustanovo! )
Loading...

Naslov: Zdravstveni dom Slovenj Gradec, Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Gradec

Tel: (02) 882 34 00

Fax: (02) 88 41 154

Spletna stran: http://www.zd-sg.si

Kratek opis:
Zdravstveni dom Slovenj Gradec izvaja osnovno zdravstveno varstvo na dveh lokacijah in sicer:

v Zdravstvenem domu, Partizanska pot 16, Slovenj Gradec (neposredno zraven Bolnišnice Slovenj Gradec)
in v Zdravstveni Postaji, Šentlenart 34, Mislinja.

Delo poteka v okviru medicinskih služb, ki jih določa Zakonodaja. Ob teh službah pa delujejo še posamezne posvetovalnice in specialistične ambulante, ki dopolnjujejo dejavnost na potrebnem strokovnem nivoju z namenom, da bi čimbolj ugodili zahtevam ZZZS na eni in uporabnikom na drugi strani.

Te enote so:

posvetovalnica za otroke,
materinska šola,
nevropsihiatrična ambulanta,
psihološka,
logopedska ambulanta ter
zasebna pulmološka ambulanta.

Vzporedno v sklopu ZD deluje tudi patronažno-babiška služba z nego na domu.

Zobozdravstveno dejavnost poleg ambulant mladinskega in splošnega zobozdravstva dopolnjujeta specialistična ortodontska in protetična ambulanta.

Izvajamo neprekinjeno osnovno zdravstveno varstvo, kar pomeni, da je dostopnost v nujnih primerih omogočena 24 ur na dan v sodelovanju z zasebniki, ki imajo svoje prostore v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.
april 20th, 2013Zdravstveni dom Sevnica


Natisni si Natisni si Pošlji prijatelju na email Pošlji prijatelju na email

1 zvezdica2 zvezdici3 zvezdice4 zvezdice5 zvezdic (2 glasov, povprečje: 3.50 od 5)
Loading...

Naslov: Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica

Tel: (07) 816 15 00

Fax: (07) 816 15 50

Spletna stran: http://www.zd-sevnica.si

Kratek opis:

Osnovno poslanstvo zdravstvenega doma Sevnica je v tem, da nudimo svoje storitve na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije varovancev ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti in dežurstev. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj sekundarnega zdravstvenega varstva kot pomožne, predvsem integrativne službe s podpiranjem delovanja koncesionarjev in tudi drugih, manjših zdravstvenih domov v JV Sloveniji. Vse to opravljamo v korist in zadovoljstvo naših uporabnikov-pacientov.

(c) 2008 - 2017