Telefonska centrala UKC
Tel: (01) 522 50 50
Faks: (01) 522 24 82

Urgentni kirurški blok
(01) 522 52 76
(01) 522 53 42

Internistična prva pomoč
(01) 522 23 61
(01) 522 33 85

Nujni primeri: ReCo 112


Naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15 8250 Brežice

Tel: 07 46 68 100

Fax: 07 46 68 110

Spletna stran: http://www.sb-brezice.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Brežice skrbi za okrog 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine, na njo pa delno gravitirajo tudi prebivalci sosednjih območij.

Zavod opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično bolnišnično dejavnost za področje interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekološko-porodniške dejavnosti in intenzivne terapije (z anestezijo in reanimacijo) za navedena področja, ambulantno medicinsko rehabilitacijo, bolnišnično lekarniško dejavnost, laboratorijsko in rentgensko diagnostiko, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, patoanatomsko dejavnost, dejavnost zdravstvene nege in zdravstvene administracije.

Oglej si več… »
marec 4th, 2012Bolnišnica SežanaNaslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. št. 4 6210 Sežana

Tel: (05) 707 40 00

Fax: (05) 707 40 19

Spletna stran: http://www.bolnisnica-sezana.si

Ambulantno naročanje: http://www.bolnisnica-sezana.si/splosne-informacije.htm

Kratek opis:

Dejavnost bolnišnice Sežana vključuje tudi rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov v posebnih klimatskih pogojih.

Gre za uporabo posebnih klimatskih pogojev za kompleksen program rehabilitacije, ko se bolniki, v času rehabilitacije, zadržujejo v podzemni kraški jami.

Naše poslanstvo je: zdravljenje in rehabilitacija bolnikov, podaljšano bolnišnično zdravljenje, izvajanje programa dialize, opravljanje zdravstvenih storitev v skladu s strokovno doktrino, kakovost storitev, visoka stopnja zadovoljstva bolnikov, njihovih svojcev in zaposlenih.


Naslov: Oblakova ulica 5 3000 Celje

Tel: (03) 423 30 00

Fax: (03) 423 36 66

Spletna stran:
http://www.sb-celje.si

Kratek opis:

Smo bolnišnica, ki ve, kaj hoče; svojih ciljev se lotevamo temeljito in domišljeno. Naše ambicije pa niso majhne. Želimo dosegati vrhunska evropska merila v medicinski stroki, v upravljanju bolnišnice, v njeni organizaciji in informatiki.

V Splošni bolnišnici Celje izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce celjske in okoliških regij.

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Želimo biti uspešna in prijazna bolnišnica, a hkrati dejavna in prepoznavna tudi v širšem okolju. Na svojem območju želimo zagotoviti celovito oskrbo z zdravstvenimi storitvami, zato se povezujemo z drugimi subjekti v zdravstvenem varstvu. Sodelujemo tudi pri razvoju in oblikovanju zdravstvene politike na Celjskem in na republiški ravni ter pri oblikovanju republiške medicinske doktrine. Pomagamo pri zdravstveni vzgoji prebivalstva in pomembno prispevamo k ekonomskemu, strokovnemu in socialnemu razvoju našega območja.

Kot osrednja zdravstvena ustanova na svojem območju posebno pozornost namenjamo izvajanju in spodbujanju raziskovalne dejavnosti. Nenehno vpeljujemo in izpopolnjujemo nove diagnostične in terapevtske postopke. Prav tako spodbujamo in razvijamo pedagoško delo ter posredujemo znanje delavcem, ki delajo na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti. Zavedamo se teženj in zahtev v zdravstvu, zato skrbimo za nenehno tehnološko modernizacijo bolnišnice, zlasti pa za vrhunsko strokovnost medicinskega in drugega osebja.

Prepričani smo, da so sodelovanje naših vrhunskih strokovnjakov v mednarodnih strokovnih aktivnostih, spodbudna organizacijska kultura v ustanovi in dosledno spoštovanje bolnikovih pravic jamstvo za uspeh tudi v tretjem tisočletju.

Oglej si več… »

(c) 2008 - 2023