Naslov: Zaloška 2, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 522 50 50 (centrala UKCLJ)

Spletna stran:

http://www4.kclj.si/index.php?n=3&m=7&s=0&odd=0