Naslov: Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana

Tel: (Tajništvo) (01) 300 16 11

Fax:   (01) 300 16 50

Spletna stran: http://www.szslj.si

Kratek opis:

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je bila ustanovljena 31.7.1997, ko je vlada RS z Aktom o ustanovitvi potrdila nastanek šole.

Srednja zdravstvena šola Ljubljana je bila 19.11. 1997 vpisana v register Republike Slovenije.

1.9.1998 se je preselila v svojo novozgrajeno stavbo na Poljanski cesti 61 v Ljubljani.

Usmerjeni smo v ustvarjalnost in kakovost razvoja šole, da bomo vsi, ki delujemo v šoli, uspešno opravili svojo poslanstvo. Prizadevamo si:

– kakovostno posredovati sodobno znanje in razvijati samostojno in odgovorno srednjo medicinsko sestro/ srednjega zdravstvenika in bolničarja- negovalca/ bolničarko negovalko,

– vzgajati z vzgledom za strpno, miroljubno življenje ljudi na šoli in oblikovati demokratične kulturne odnose,

– razvijati ustvarjalnost in sposobnost oblikovati celovito osebnost