Naslov: Polje 35 A  6310 Izola – Isola

Tel: (05) 660 60 00

Fax: (05) 660 63 05

Spletna stran:
http://www.sb-izola.si

Kratek opis:

Splošna bolnišnica Izola (SBI) je ena izmed bolnišnic v Sloveniji, ki opravlja  zdravstvene storitve na sekundarni ravni. Bolnišnica je organizirana tako, da so v njej zastopani štirje veliki medicinski oddelki in sicer: oddelek za kirurgijo, oddelek za interno medicino, oddelek za ginekologijo in porodništvo ter oddelek za pediatrijo, poleg omenjenih pa še oddelek medicinskih služb.

Poslanstvo SBI kot javne zdravstvene ustanove je skrb za zdravje občanov za širše področje primorske. Poleg zdravljenja v ožjem pomenu besede, so v SBI organizirane tudi dejavnosti, ki delujejo na področju preventive, na področju osveščanja in svetovanja prebivalstvu za zdrav način življenja.

V SBI izvajamo celovito bolnišnično in ambulantno-specialistično zdravstveno oskrbo na sekundarni ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti za prebivalce primorske regije.

Razvijamo takšno organiziranost ustanove, ki nam omogoča strokovni in poslovni razvoj, ob tem pa upoštevamo visoke zahteve po kakovosti zdravljenja bolnikov in osebnostnem razvoju vseh zaposlenih.

Vizija Splošne bolnišnice Izola (SBI) je postati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po ponudbi in strokovnem znanju na področju medicine enakovredna podobnim ustanovam v razvitem svetu.

splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola

splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-1splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-2splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-3splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-4splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-5splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-6splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-7splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-8splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-9splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-10splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-11splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-12splosna-bolnisnica-izola-splosna-bolnica-isola-ospedale-generale-di-isola-13