Naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan  9000 Murska Sobota

Porodni oddelek z otroško sobo: (02) 512 33 54

Porodna soba: (02) 512 33 67

Spletna stran: http://www.sb-ms.si

Krak opis:

Leta 1933 je prišlo do prve delitve na oddelke in tako je bil ustanovljen kirurško-porodniški oddelek s 60 posteljami, ki ga je od 1933-1936 leta vodil prim.dr. Vladimir Brezovnik.

Število porodov pada kot vsepovsod drugje, vendar imamo še vedno več kot 800 porodov letno.

Leta 2000 je bila pripravljena dokumentacija za granjo novega ginekološko porodniškega oddelka, vendar je Ministrstvo za zdravstvo odobrilo le porodnišnico in ambulante, vodstvo bolnišnice pa je sklenilo, da bo hospitalni del ginekološkega oddelka preselil v 4. nadstropje kirurgije. Gradnja nove porodnišnice se je pričela spomladi 2001, potem ko je bil položen temeljni kamen 12.1 2001.

Julija istega leta se je ginekološki oddelek preselil v 4.nadstropje kirurgije in tako izgubil 23 postelj, saj je na oddelku mesta za 31 postelj, prej jih je bilo 54. Na oddelku je urejenih 6 postelj za polintenzivno terapijo, kjer imajo pacientke po operacijah stalen nadzor, ena soba je nadstandardna z dvema posteljama in v devetih preostalih sobah so v vsaki po 3 postelje.

Velike operacije opravljamo v COB, vsako leto preko 700 operacij. Ker oddelek deluje skupaj z porodnim oddelkom kot celota omenjena dislokacija otežuje delo zaposlenim, problem pa so tudi pacientke s patološko nosečnostjo, saj se vsa funkcionala nahaja v stari porodnišnici.

Slika-319

bolnica-murska-sobotaporodnišnica3porodnišnicaporodnisnica-murska-sobota

murska-sobota-porodnisnica