ENDOZAVEST – DRUŠTVO ZA OZAVEŠČANJE O ENDOMETRIOZI

Videm 2a, 1380 Cerknica

Spletna stran: http://endozavest.si/

Kontakt: info@endozavest.si

FB: Društvo Endozavest

Društvo Endozavest smo ustanovile ženske, ki iz prve roke vemo, kako je živeti z endometriozo, in želimo o tej izkušnji govoriti, s tem ozaveščati javnost ter si medsebojno pomagati.

Ideja o društvu je nastala marca 2016 v eni od podpornih skupin na družbenem omrežju, saj je marec v svetovnem merilu mesec ozaveščanja o endometriozi. Takrat smo organizirale prvo neformalno srečanje žensk z endometriozo v Sloveniji in takoj ugotovile, da imamo vrsto skupnih ciljev in izkušenj. Bolezen nas je močno zaznamovala. Spremenila je naš vsakodnevni ritem, občasno vplivala na zmožnost za delo in odnose z drugimi ljudmi.

Namen društva je ozaveščanje javnosti o endometriozi ter povezovanje, medsebojna podpora in celosten pristop k tej bolezni. Ta namen pa dosegamo tako, da: širšo javnost seznanjamo z endometriozo, člane in širšo javnost obveščamo o člankih, razpravah, raziskavah na področju endometrioze, si prizadevamo za visoko strokovno raven delovanja društva, sodelujemo s posamezniki, organizacijami in institucijami, ki se amatersko, strokovno ali znanstvenoraziskovalno ukvarjajo z endometriozo, spodbujamo svoje člane, da sodelujejo v raziskavah, ki so strokovno vodene, se zavzemamo za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva, seznanjamo člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva, sodelujemo pri javnih razpravah v okviru zakonodajnih postopkov na področju endometrioze.

Svoj namen in cilje uresničujemo z izvajanjem naslednjih nalog: organiziramo predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference, okrogle mize, žive knjižnice, filmske projekcije za svoje člane ter za širšo javnost, vodimo medijske kampanje o ozaveščanju glede endometrioze, urejamo spletno stran, ki je namenjena informiranju članic in širše javnosti o endometriozi, za ozaveščanje in informiranje uporabljamo tudi družbena omrežja, tiskovine in javne shode članov, izvajamo oziroma sodelujemo pri raziskavah na področju endometrioze, organiziramo srečanja žensk z endometriozo, povezujemo se z domačimi in tujimi organizacijami, ki imajo podobne cilje, povezujemo se s strokovno javnostjo.

Prizadevamo si za čim širše in tudi zgodnejše ozaveščanje o endometriozi. Želimo, da se dekleta že v šolah seznanijo z endometriozo, da bi se ob morebitnih težavah znala pravočasno in ustrezno odzvati. Želimo tudi več razumevanja šolskih delavcev in delodajalcev do tovrstnih težav ter da ženskam z endometriozo pridejo naproti s prilagojenim urnikom oziroma prilagojenimi pogoji dela.

Želimo hitro in primerno diagnosticiranje ter kakovostne pogoje zdravljenja, tudi v smislu pooperativnih pregledov, možnosti fizioterapije in drugih uspešnih metod za hitrejše okrevanje in lajšanje bolečin.

V Sloveniji je na področju ozaveščanja o endometriozi veliko naredila doc. dr. Martina Ribič Pucelj, dr. med., specialistka za ginekologijo in porodništvo, ki je med drugim tudi članica Svetovnega združenja za endometriozo. S tem razlogom smo jo povabili k sodelovanju in na naše vabilo se je z veseljem odzvala kot strokovna sodelavka in častna članica, ki na naši spletni strani vodi rubriko Svetovalnica.

V društvu je tudi možnost brezplačne včlanitve tako za ženske, ki imajo diagnosticirano endometriozo, kot tudi tiste, ki samo sumijo, da jo imajo, partnerje, svojce, prijatelje, znance, pa tudi tiste, ki želijo več znanja o tej tematiki ali pa želijo pripomoči k napredku na tem področju.