Naslov: Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana

Tel: (07) 49 64 179

Uradne ure telefonskih kontaktov:
Predsednica: vsak torek od 12h do 14h – na zgornji kontaktni številki.
Tajnica: ob ponedeljkih med 8. in 11. uro, na GSM: 051-238 759

Spletna stran: http://www.skufmslovenija.org

Kratka predstavitev:

Društvo za fibromialgijo

 • vzajemna pomoč članov, medsebojna podpora in izmenjava izkušenj
 • izobraževanje bolnikov in svojcev – organiziranje strokovnih predavanj in delavnic
 • izdajanje posebnih informacij – publikacij za člane in zainteresirano javnost
 • splošne informacije, svetovanje
 • preventiva, rehabilitacija, posredovanje terapevtskih ponudb
 • navezovanje stikov z izvajalci zdravstvenih storitev
 • uveljavljanje socialnovarstvenih pravic in boj za popolno priznanje bolezni
 • raziskovalna pomoč
 • organiziranje družabnih srečanj, prireditev in drugih dejavnosti za bolnike in svojce
 • regijski programi za samopomoč
 • delo z javnostjo – osveščanje laične in strokovne javnosti, sodelovanje z mediji in drugi načini delovanja v javnem interesu
 • sodelovanje s podobnimi društvi (doma in v tujini)