Naslov: Društvo projekt človek Sketova 5 1000 Ljubljana

Tel: (01) 542 37 46

Spletna stran: Projekt Človek – http://www.projektclovek.si/

Kratek opis:

Društvo Projekt Človek je humanitarna, neprofitna, strokovna organizacija za pomoč uživalcem drog in njihovim staršem.

Program »Projekt Človek« je namenjen tistim, ki se odločijo prekiniti z vsemi psihoaktivnimi substancami in zmorejo doseči začetno abstinenco, potrebujejo pa pomoč pri vzdrževanju abstinence in spremembi načina življenja. Namen programa »Projekt Človek« je v preprečevanju in zniževanju socialnih stisk povezanih z uživanjem drog. Osnovni cilj, ki ga program zagovarja, je kvalitetno življenje brez drog in vključenost v družbo tako v smislu nadaljevanja šolanja in zaposlitve, kakor tudi v smislu družabnega življenja. Uporabniki pridejo v stik s programom tako, da se naročijo na prve pogovore, kjer dobijo informacije o možnostih vključevanja v različne oblike programa Projekt Človek. V povprečju je hkrati vključenih v program 70 zasvojenih oseb in 150 svojcev. Program poudarja vključenost celotne družine in obravnavo zasvojenosti v okolju, kjer se je le ta začela.

Društvo Projekt Človek ima svojo zloženko, izvajamo preventivne programe po šolah, pod okriljem Socialne zbornice pa organiziramo izobraževanja za delavce na področju dela z zasvojenimi. V programu je redno zaposlenih 16 delavcev, 10 honorarnih sodelavcev in več kot 10 prostovoljcev. Pomembno je, da imamo v timu prostovoljnih in honorarnih sodelavcev tudi uporabnike, ki so zaključili program in njihove starše. Kot posebnost programa lahko navedemo to, da so v programu zaposleni strokovni delavci različnih profilov in delavci, ki imajo izkušnjo premagane zasvojenosti.