drustvo-onkoloskih-bolnikov-slovenije

Naslov: Poljanska cesta 14, 1000 Ljubljana

Tel: (01) 430 32 63, 041 835 460

Fax: 01 430 32 64

Spletna stran: www.onkologija.org

Kratek opis:

V Sloveniji živi okoli 55 tisoč ljudi, ki so se že srečali z rakom. Kljub dejstvu, da zbolevanje za rakom v razvitem svetu in tudi v Sloveniji narašča, sodobni postopki odkrivanja in zdravljenja bolezni omogočajo vse več ljudem tudi po bolezni živeti polnovredno življenje.

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije združuje bolnike z rakom, njihove svojce, prijatelje, zdravstvene strokovnjake in vse, ki želijo sodelovati pri reševanju problematike raka ter se zavzemati za krepitev zdravja in za čim bolj kakovostno življenje s to boleznijo. Ustanovljeno je bilo leta 1986 kot pravna oseba civilnega prava, ki deluje v javnem interesu na področju celotne države in zastopa interese bolnikov z rakom. Ministrstvo za zdravje RS mu je leta 2005 z odločbo podelilo status humanitarne organizacije.

Namen in cilji društva: Prispevati k celostni rehabilitaciji bolnikov z rakom, razvijati prostovoljno delo in samopomoč, širiti znanje o raku, ozaveščati bolnike o pomembnosti aktivnega sodelovanja pri zdravljenju in rehabilitaciji, jih seznanjati o njihovih pravicah in jih tudi zagovarjati. S prostovoljnim delom v organizirani samopomoči želi društvo dopolnjevati medicinsko oskrbo in bolnike vzpodbujati na poti k okrevanju. V ta namen društvo organizira sistematična šolanja prostovoljcev za individualno in skupinsko delo – za program Pot k okrevanju, organizirana samopomoč bolnikov/ic z rakom.