logoCPM_finaleDruštvo Center za pomoč mladim (CPM) je nevladna in neprofitna organizacija, ki zagotavlja kakovosten psihosocialni razvoj otrok in mladih.

Smo organizacija, ki razvija, izvaja in uvaja učinkovite metode in prakse mladinskega dela že od leta 1999 v Ljubljani, leta 2002 pa smo svoja vrata odprli tudi v naši podružnici v Mariboru, kjer smo odprli tudi prvo Doživljajsko igrišče v Sloveniji.

Naše dejavnosti so namenjene mladim, da obogatijo svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva in sanjajo svoje sanje.

Namenjene so tudi otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo udeležiti izkustvenih treningov.

 

V Ljubljani v okviru Društva CPM potekajo različni programi, namenjeni mladim med 15 in 30 let. Naša brezplačna individualna psihosocialna sv
etovalnica
, ki je namenjena vsem mladim, ki so se iz kakršnihkoli razlogov znašli v stiski, je odprta vsak delovnik med 9:00 in 15:00 uro, ob torkih, sredah in četrtkih pa do 18:00 ure.

Predstavitev CPM2

Poleg svetovalnice pa izvajamo še različne podporne programe:

  • Treningi socialnih veščin – TSV (gre za izkustvene treninge, kjer preizkušamo, kako je živeti s skupino neznanih ljudi, pridobivati in trenirati nove veščine, a hkrati prakticirati že usvojene. Na treningu raziskujmo sebe in druge, govorimo o različnih temah, preizkušamo svojo ustvarjalnost, kuharske veščine, spoznavamo nove ljudi in s tem skupinsko sodelovanje. Namenjen je mladim med 15. in 20. letom.)

 

  • Tematske delavnice v srednjih šolah (tam obravnavamo različne teme, kot so: odnosi, proces reševanja konfliktnih situacij, sprejemanje drugačnosti, spolnost, zasvojenosti, kakovostno preživljanje prostega časa, timsko delo, učenje socialnih veščin …)

 

  • Treningi asertivnosti (je praktičen trening, ki je namenjen delu na sebi, razumevanju namena izbire lastnih vedenj, učenju spoštovanja svojih čustev in sebe v odnosih z drugimi. Na treningu se učimo veščin, s pomočjo katerih krepimo svojo notranjo moč, saj asertivnost pomeni: samozavest in njena krepitev, zavedanje svojih sposobnosti, zavedanje lastne vrednosti, zavedanje svojega dostojanstva, samouresničevanje, samospoštovanje in spoštovanje drugih, jasna komunikacija in iskreni odnosi. Trening poteka bodisi v obliki vikend treninga ali pa v obliki dlje časa trajajočega treninga, kjer se enkrat tedensko ista skupina snide, desetkrat zapored. Trening je namenjen mladim od 20. leta naprej, občasno pa izvedemo trening tudi za mlajšo populacijo.)

predstavitev CPM3

  • Projektno delo z mladimi (vsako leto skupaj z mladimi skujemo temo/področje, ki jih še posebej zanima in skladno z njihovimi iniciativami izvedemo projekt, ki bodisi opozarja na področja kjer mladi zaznavajo socialno izključenost ali pa skupaj z njimi preprosto najdemo medij, kjer so mladi resnično lahko to kar so, vključeni, dobrodošli, sprejeti. V preteklem letu smo denimo izvedli projekt »Malo drugačen oder« kjer so mladi prakticirali svoje improvizacijske veščine, ob zaključku projekta pa so nam jih tudi prikazali na čudovitem dogodku, polnem improvizacije in smeha.)

 

  • CPM tudi izobražuje (kot mladinska organizacija, ki svojo prakso izvaja že preko 20 let, nas mnoge sorodne organizacije idr. strokovna javnost prepoznava tudi kot organizacijo, ki lahko mlajšim nudi veliko znanja in izkušenj iz prakse v slovenskem prostoru. Tako že vrsto let sodelujemo z nekaterimi fakultetami in drugimi skupinami/organizacijami, ki se ukvarjajo z mladinskim delom.

Predstavitev CPM 1

  • CPM prostovoljstvo (ker se naših programov letno udeleži preko 4000 otrok in mladih, v svojih vrstah pozdravljamo in usposabljamo tudi številne prostovoljce (običajno so to študenti družboslovnih smeri), ki si želijo nabrati neposredne izkušnje v mladinskem delu. Brez njih CPM zagotovo ne bi bil to kar je, za kar se jim tudi na tem mestu iskreno zahvaljujemo, saj s svojo energijo, idejami, zavzetostjo in nesebično motivacijo za delo z mladimi obogatijo prenekatero aktivnost društva. Tri prostovoljke iz naših vrst pa so na predlog Društva CPM tudi prejele naziv »Naj prostovoljka leta« (za leta 2007, 2010 in 2013) na kar smo še posebej ponosni.)

 

  • CPM širi lovke tudi preko meja (občasno CPM sodeluje tudi v mednarodnih projektih, kjer se skupaj z mladimi s katerimi sodelujemo že dlje časa bodisi podamo na mednarodno mladinsko izmenjavo, ali pa jo gostimo pri nas. Tudi izobražujemo se veliko na tujem, zlasti v okviru programa Erasmus+, prav tako pa smo se že preizkusili kot gostitelji usposabljanj za mladinske delavce iz EU. Na mednarodnem področju smo še posebej ponosni na dejstvo, da so naši projekti pogosto izpostavljeni kot primeri dobrih praks, zato pogosto tudi sodelujemo na spremljevalnih aktivnostih Nacionalne agencije, kjer izvedene projekte tudi s ponosom predstavljamo.)

predstavitev CPM5

Naša vrata v Ljubljani so odprta vsak delovni dan, na naslovu Kersnikova ulica 4 (v 5. nadstropju) ob ponedeljkih in petkih med 9:00 in 15:00, torkih, sredah in četrtkih pa med 9:00 in 18:00. Svetovalnica, ki jo izvajamo v naših prostorih pa poteka po predhodnem dogovoru, bodisi preko telefona: 01/438 22 10 ali 031 323 573 ali pa preko elektronske pošte: lj-info@cpm-drustvo.si ali andreja@cpm-drustvo.si. O prijavah za udeležbo na naših podpornih programih ter informacije o prihajajočih dogodkih pa najdete na naši spletni strani: www.cpm-drustvo.si. Vabljeni

Zapisala: Špela Gorjan

 

Društvo Center za pomoč mladim – CPM

Kersnikova ulica 4

1000 Ljubljana

Tel.: 01 438 22 10

Gsm: 031 323 573

@: lj-info@cpm-drustvo.si

www.cpm-drustvo.si

 

Delovni čas CPM Ljubljana:

pon., pet.: 9:00 – 15:00

tor., sre., čet.: 9:00 – 18:00

 

Svetovalnica Društva center za pomoč mladim

Društvo Center za pomoč mladim (CPM) je nevladna in neprofitna organizacija, ki mladim med 15. in 30. letom starosti in tistim, ki so z njimi povezani, nudi brezplačno psihosocialno svetovanje ter možnost brezplačne psihoterapije, z izkušenimi strokovnjaki s področja psihosocialnega svetovanja in dela z mladimi.

V svetovalnico so dobrodošli vsi mladi, ki se znajdejo v različnih stiskah, ki jih ne znajo ali ne zmorejo rešiti sami in pri iskanju ustreznih rešitev zase potrebujejo podporo. Pogosto so stiske mladih povezane z odnosi s starši, vrstniki, partnerji, avtoritetami ali osamljenostjo. Odnosne težave mladih pa se odražajo v obliki različnih vedenj, kot so beg v zasvojenosti, motnje hranjenja, nizka samopodoba, samopoškodovanje, anksioznosti, depresije, samomorilne misli in druge oblike duševnih stisk.

 

Namen svetovanja je, da mladi najdejo notranje ravnovesje in izboljšajo kakovost svojega življenja. Svetovalci jim pomagamo pogledati na njihovo življenjsko situacijo z drugačnega zornega kota, skupaj z mladimi raziskujemo možnosti in priložnosti, ki jim lahko koristijo pri zavestni in odgovorni skrbi zase in odnose v katere so vpeti. Mladi s pomočjo svetovanja usklajujejo svoja pričakovanja z realnimi možnostmi in spreminjajo svoja prepričanja tako, da sprejmejo okoliščine o katerih ne morejo odločati in preteklost, ki je nespremenjliva. V stiskah, ki so jih doživeli pa poiščejo potenciale, ki jim lahko koristijo v sedanjosti in prihodnosti. Svetovalci jih usmerjamo od razmišljanja o drugih v iskanje možnosti pri njih samih, saj o vedenjih drugih ne morejo odločati, lahko pa sprejmejo zavestne odločitve za spremembe in drugačne izbire svojih vedenj.

Svetovalci mlade obravnamo celostno, z njimi se pogovarjamo tudi o čustvih in fiziologiji, posebno pozornost pa namenjamo aktivnosti in razmišljanju mladih, saj preko drugačnega delovanja in razmišljanja vplivajo tudi na čustva in fiziološke procese.

Ko mladi ugotovijo, da ne zmorejo več živeti kot živijo, da resnično želijo spremembo v svojem življenju ponavadi pokličejo ali nam svojo stisko opišejo po elektronski pošti.

Z mladostnikom se dogovorimo za uvodni razgovor, ki poteka v prostorih Društva CPM, kjer svetovalec mladostniku predstavi namen svetovanja ter glavna načela naše svetovalnice. V CPM svetovalnici zagotavljamo anonimnost – kar pomeni, da nikomer ne javljamo osebnih podatkov. Vsako svetovanje je zaupno – kar pomeni, da vse stvari, o katerih se svetovalec in mladostnik pogovarjata ostanejo med njima in nikomur ničesar ne sporočamo brez mladostnikove vednosti. Prav tako pa je za svetovanje potrebna mladostnikova motivacija za reševanje svoje stiske in delo na sebi.

Vsakega, ki vstopi v svetovanje obravnavamo celostno in individualno, saj vsak drugače doživja svoj problem, kljub temu, da je težava lahko na videz podobna stiski nekoga drugega. Prav tako ima vsak mladostnik svoj cilj, ki ga ob podpori svetovalca jasno definira. Proces svetovanja je odvisen od tega kar si mladostnik želi in potrebuje. Ko ima nekdo jasen cilj, tudi svetovalec ve v katero smer voditi razgovore. Postavljen cilj je hkrati tudi merilo za zaključevanje svetovalnega procesa.

V nadaljevanju pri večini mladih svetovanja potekajo enkrat tedensko po eno uro. Vsako svetovanje je prilagojeno potrebam mladega posameznika, ki se je odločil za vstop v svetovalni proces.

 

Mladostniki skozi proces svetovanja ozaveščajo svoja vedenja in življenjske izbire, se učijo razumevanja sebe in drugih, uvidijo smisel izboljšanja komunikacije in odnosov z drugimi, odkrijejo strategije za spoštovanje svojih čustev in doseganje lastnega zadovoljstva ter so podprti pri iskanju novih pogledov, v katerih iščejo smisel in moč za boljši danes.

Na Društvu CPM si želimo, da bi mladi obiskali svetovalnico preden se težave razvijejo v hujše duševne stiske in psihosomatske bolezni. Izkušnje kažejo, da tisti, ki svetovalnico obiščejo kmalu po tem, ko v svojem okolju ne najdejo izhoda iz duševnih stisk, tudi prej in lažje najdejo načine za vzpostavljanje in ohranjanje svojega notranjega ravnovesja. Naše izkušnje kažejo, da je vsaka težava rešljiva, če se resno ukvarjamo z njeno rešitvijo.

Svetovalnica Društva CPM je odprta vse delovne dni v letu. Ob ponedeljkih in petkih med 9.00 in 15.00 uro, ob torkih, sredah in četrtkih pa med 9.00 in 18.00 uro. Za svetovanje se dogovorite tako, da nas pokličete na spodnjo telefonsko številko ali nam pišete po elektronski pošti in se dogovorite za termin brezplačnega svetovanja.

Naslov:

Društvo CPM

Kersnikova 4

1000 Ljubljana

 

Telefon: 01/438 22 10

GSM: 031 323 573

@: andreja@cpm-drustvo.si

 

Andreja Romih,

vodja svetovalnice Društva CPM